Piłsudczycy upamiętnili w Prażmowie (FOTO)

Od czytelników

Piłsudczycy upamiętnili w Prażmowie (FOTO)

18.08.2021
autor: Teresa Przygoda
W Prażmowie (powiat piaseczyński) Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie postanowił upamiętnić, po raz pierwszy w Polsce, 100. rocznicę odznaczenia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Virtuti Militari żołnierzy 4 Dywizjonu Artylerii Konnej oraz 133 żołnierzy, uczestników wojny polsko – bolszewickiej.
 
Mieszkańcy mieli okazję obejrzeć niezwykłe widowisko historyczne, czyli rekonstrukcję epizodu z wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. Głównym organizatorem był Urząd Gminy w Prażmowie przy współpracy ze Związkiem Piłsudczyków z Wyszkowa. Bitwę przedstawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Bajka” w barwach 6 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Inicjatorem i pomysłodawcą widowiska był Robert Rozwód por. Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie. 
Bitwę poprzedziła uroczysta Msza św., podczas której honorowymi gośćmi byli nadbużańscy piłsudczycy, władze gminy i konni jeźdźcy. Do kościoła wszyscy przybyli w barwnym korowodzie, bryczką Józef Piłsudski i jego sztab, czyli nadbużańscy piłsudczycy, a na koniach strzelcy. Nie mogło zabraknąć Kasztanki Marszałka. Piłsudczycy ze sztandarem weszli do świątyni, a jeźdźcy zostali przed kościołem i pełnili honorową straż. Nietypowy pochód wzbudził żywe zainteresowanie mieszkańców gminy.
Prezes piłsudczyków płk zw. Sylwester Raniszewski podczas Mszy św. wręczył wójtowi gminy Janowi Adamowi Dąbkowi pamiątkowy ryngraf z okazji uroczystych obchodów 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100. rocznicy nadania Krzyża Virtuti Militari przez Józefa Piłsudskiego. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie i pobłogosławienie jeźdźców przez proboszcza. Jeźdźcy na czele barwnego pochodu poprowadzili licznie zgromadzonych mieszkańców na prażmowskie łąki. Bo właśnie one na kilkadziesiąt minut zamieniły się w pole bitwy.
Widzowie dopisali i z wielkim zainteresowaniem śledzili bitewne potyczki. Wszak rzadko takie rekonstrukcje można obejrzeć. Sztab Marszałka sprawnie dowodził, artyleria konna atakowała, taczanki z karabinami i działa zionęły ogniem, wioska płonęła, a reszty dopełniły efekty pirotechniczne. O przebiegu bitwy w niezwykle barwny sposób opowiadał piłsudczyk ppłk zw. Ireneusz Elward. Spokój, ciekawy i prosty przekaz, a przede wszystkim ogromna wiedza o tamtych wydarzeniach przybliżyła i małym, i tym trochę starszym ważny epizod z wojny polsko – bolszewickiej. Dużym atutem był strój piłsudczyka.
Zwycięstwo nad bolszewikami u wrót Warszawy, odniesione w sierpniu 1920 roku, zadecydowało o zachowaniu niepodległości i zniweczyło plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Rok później Marszałek Józef Piłsudski na nadwiślańskich błoniach pod Górą Kalwarią odznaczył swoich bohaterskich żołnierzy. W rocznicę tego wydarzenia prezes nadbużańskich piłsudczyków płk zw. Sylwester Raniszewski wręczył Honorowe Krzyże Zasługi Związku Piłsudczyków wójtowi gminy Prażmów oraz zasłużonemu w krzewieniu lokalnego patriotyzmu mieszkańcowi. Związek Nadbużański powiększył swoje szeregi o dwóch członków. Legitymacje otrzymał Robert Rozwód, współorganizator i pomysłodawca widowiska historycznego i Kazimierz Porębski.
Pyszna grochówka, lemoniada i domowe ciasto zwieńczyły to niezwykłe historyczne widowisko w gościnnym Prażmowie. Poczęstunek serwowali strażacy i Koło Gospodyń Wiejskich. 
Nadbużańscy piłsudczycy mają nadzieję, że to będą cykliczne spotkania organizowane w Prażmowie każdego roku, które chętnie będą współtworzyć. A że są niezwykle aktywni, to widać już niemal od 10 lat. Przekazują mieszkańcom powiatu wyszkowskiego wiedzę nie tylko związaną z Józefem Piłsudskim, ale też chętnie włączają się w inne uroczystości i wydarzenia, np. budują w miejscach bitew powstańcze kapliczki. Oby więcej takich żywych lekcji historii.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
ZUS zaprasza na wystawę (foto)

ZUS zaprasza na wystawę (foto)

Jak gazety opisały ponad 80 lat temu powstanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Czy nazywano go kiedyś słowem Landesversicherungsanstalt? Jak wyglądały pierwsze maszyny liczące i komputery? ZUS zaprasza do obejrzenia wystawy „Rzeczpospolita Ubezpieczonych” – w wyszkowskim inspektoracie w dniach 7-11 sierpnia.
zobacz więcej
Wyszkowski projekt w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Wyszkowski projekt w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie to jeden z projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Głosowanie rozpocznie się 26 października.
zobacz więcej
Uczniowie z Leszczydołu-Nowin na Jasnej Górze

Uczniowie z Leszczydołu-Nowin na Jasnej Górze

Już po raz XVII na Jasnej Górze spotkały się szkoły imienia Jana Pawła II i należące do Rodziny Szkół noszącej imię tego Wielkiego Polaka. Tym razem spotkanie odbyło się 4 października 2017 r. Wśród 360 szkół z całej Polski znalazła się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Leszczydołu-Nowin. Grupa uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej i gimnazjum, z pocztem sztandarowym ze szkoły podstawowej i pod przewodnictwem dyrektora Krzysztofa Ochmańskiego uczestniczyła na Jasnej Górze w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez duszpasterza rodziny szkół biskupa Henryka Tomasika. Modliliśmy się za pontyfikat św. Jana Pawła II, prosiliśmy o obronę rodzin, świata i kościoła. W tym roku zjazd odbywał się pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.
zobacz więcej
Przysięga terytorialsów w historycznej Olszynce Grochowskiej (foto)

Przysięga terytorialsów w historycznej Olszynce Grochowskiej (foto)

Jestem przekonany, że wy żołnierze dzięki swojemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu jesteście w stanie zapewnić naszej ojczyźnie bezpieczeństwo – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas przysięgi wojskowej żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięgę złożyli kolejni mieszkańcy powiatu wyszkowskiego.
zobacz więcej
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom