Oddział Przygotowania Wojskowego w CEZiU Kopernik czeka (FOTO)

Od czytelników

Oddział Przygotowania Wojskowego w CEZiU Kopernik czeka (FOTO)

26.07.2021
autor: Starostwo Powiatowe, fot. starostwo, CEZiU
Jeśli szukasz przygody życia, nie boisz się nowych wyzwań i chcesz spełniać swoje marzenia, nauka w Oddziale Przygotowania Wojskowego w wyszkowskim Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik jest właśnie dla Ciebie! Jedyna w powiecie wyszkowskim tzw. klasa wojskowa, która jest jedną z nielicznych działających w Polsce, realizuje program edukacyjny pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W naborze na rok szkolny 2021/2022 zostały jeszcze wolne miejsca, wkrótce rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
 
Oddział Przygotowania Wojskowego po raz pierwszy uruchomiono we wrześniu 2020 roku. Dzięki kilkumiesięcznym staraniom Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i szkoły, Minister Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Wyszkowskiemu, jako organowi prowadzącemu, zezwolenia na uruchomienie OPW. Program nauki obejmuje szkolenie bojowe (w tym taktykę, szkolenie strzeleckie, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne i saperskie), szkolenie logistyczne i prawne oraz podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP). Zajęcia praktyczne z uczniami wyszkowskiego OPW będzie prowadziła 1. Warszawska Brygada Pancerna im. T. Kościuszki Warszawa – Wesoła na terenie jednostki wojskowej. Na uczniów liceum w IV klasie czeka także prawdziwy obóz szkoleniowy. Każdy z nich otrzyma pełne umundurowanie i tzw. pakiet indywidualny, ponadto w ramach zajęć uczniowie będą mogli skorzystać z profesjonalnego wojskowego sprzętu (m.in. radiotelefonów, lornetek, busoli taktycznych, broni pneumatycznej i pistoletów ASG).
Warto zaznaczyć, że nauka w Oddziale Przygotowania Wojskowego daje możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej. Ukończenie OPW to także dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na uczelnie wojskowe.
W najbliższym czasie, przy obecnym budynku szkoły, Powiat Wyszkowski rozpocznie budowę pełnowymiarowej hali sportowej wyposażonej w strzelnicę pneumatyczną, na której będą odbywać ćwiczenia adepci kształcący się w OPW.
Uczniowie oddziału regularnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych i kulturalnych na terenie powiatu wyszkowskiego, Mazowsza i całego kraju, prowadząc przy tym pokazy wojskowe i sprawnościowe. Wspólnie z opiekunami organizują warsztaty i zajęcia podczas imprez o charakterze historycznym, uczestniczą w apelach pamięci i uroczystościach wojskowych.
Uczniowie zainteresowani kształceniem w Oddziale Przygotowania Wojskowego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik mogą jeszcze złożyć aplikację, bowiem w naborze na rok szkolny 2021/2022 pozostały wolne miejsca. Po 2 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, kandydaci przejdą także test sprawnościowy. Uczniów zainteresowanych aplikacją do OPW już teraz zapraszamy do kontaktu z sekretariatem CEZiU Kopernik w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61, e-mail: sekretariat@ceziu.pl.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.