Nauczyciele w poszukiwaniu tradycji (FOTO)

Od czytelników

Nauczyciele w poszukiwaniu tradycji (FOTO)

10.11.2023
autor: Bożena Pikora
W dniach 25-27 października w Uniejowie odbyła się IX Ogólnopolska konferencja naukowo- dydaktyczna  dla nauczycieli „W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce”. Organizatorem konferencji był Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego. W konferencji wzięły udział nauczycielki Zespołu Szkół nr1 Joanna Borkowska-Sergiejuk i Bożena Pikora, uczące w Technikum Organizacji Turystyki i przygotowujące uczniów do Olimpiady Wiedzy o Turystyce.
 
Pretekstem do podjęcia takiego zagadnienia są obchodzone w 2023 r. dwa jubileusze: 20-lecia przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Program konferencji obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Tematyka zajęć teoretycznych dotyczyła następujących zagadnień: 
    • Niematerialne dziedzictwo kulturowe – czym jest i co stanowi o jego trwałości?
    • Czy niematerialne da się skategoryzować?
    • Dywany kwiatowe w Spycimierzu – droga do UNESCO.
    • Dziedzictwo niematerialne jako element oferty turystycznej.
    • Dobre praktyki w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przykłady ze świata.
    • Przestrzeń kulturowa dziedzictwa niematerialnego a organizacja przestrzeni turystycznej.
    • Turystyka a ochrona i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
      Zajęcia były prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i naukowców współpracujących z uczelnią.
Zajęcia praktyczne miały postać warsztatów w Spycimierzu, gdzie poznano „Centrum Spycimierskie Boże Ciało”, w trakcie spotkania z dyrektorem tego ośrodka – dr Jędrzejem Kałużnym. W remizie OSP odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia „Boże Ciało Spycimierz” i członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich. W trakcie spotkania poznano tradycję układania kwietnych dywanów na Boże Ciało, drogę wpisu tego wydarzenia na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, formy współpracy w tym zakresie z przedstawicielami Włoch, Hiszpanii, Meksyku. Zadanie grupowe polegało na ułożeniu fragmentu kwietnego dywanu z bibuły oraz udzieleniu informacji dotyczących znaczenia tego wydarzenia w życiu mieszkańców, korzyści dla społeczności lokalnej i krajowej oraz sposobów promocji. Następnie uczestnicy podzieleni na zespoły 4-osobowe wzięli udział w grze terenowej po Spycimierzu.
Drugi blok zajęć terenowych dotyczył walorów turystycznych Uniejowa. W tym celu uczestnicy konferencji spotkali się z lokalnym przewodnikiem, który zaprezentował walory turystyczne miasta. Zwiedzanie Uniejowa rozpoczęto od poznania zamku, jego historii i obecnie pełnionej funkcji. Następnie poznano powody, historię powstania i funkcjonowanie PGK Termy Uniejów. Podczas spaceru bulwarami Warty poznano zagospodarowanie nabrzeża rzeki i wykorzystanie jej do celów turystycznych i gospodarczych, np. nadrzeczne winnice. Dalsza część wycieczki prowadziła na rynek miasta i do Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Wartością dodaną konferencji są kontakty z uczestnikami z wszystkich regionów Polski, wymiana doświadczeń zawodowych, poznanie ciekawych propozycji działań rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów. 
Uczestnicy konferencji pragną podziękować p. dyrektorowi Marianowi Popławskiemu za sfinansowanie udziału w konferencji i możliwość podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Staże i nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego (FOTO)

Staże i nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego (FOTO)

Innowacyjność, kreatywność i praktyczna nauka zawodu w nowocześnie wyposażonych pracowniach dzięki realizacji projektu „Dobre kompetencje – lepszy start”.
zobacz więcej
W listopadzie - Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Co wiemy o nikotynowych alternatywach?

W listopadzie - Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Co wiemy o nikotynowych alternatywach?

Jesień w pełni, większość dnia spędzamy więc w domu i coraz częściej zwracamy uwagę na porządek i miłe zapachy w naszym najbliższym otoczeniu. Kupujemy zapachowe świece, odświeżacze do ubrań, czy tzw. perełki zapachowe. Ale wrogiem może okazać się tytoń. W trzeci czwartek listopada przypada światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu (w tym roku jest to 16 listopada), zatem warto pochylić się nie tylko nad estetycznymi, ale przede wszystkim nad zdrowotnymi skutkami jego obecności w naszym życiu. Tym bardziej, że technologia oferuje dotychczasowym palaczom już całkiem spory wachlarz nikotynowych alternatyw, a o niektórych wprost mówi się także jako o narzędziach pomocnych w rozstaniu się z tym nałogiem.
zobacz więcej
Przedszkolny przegląd pieśń patriotycznych (FOTO)

Przedszkolny przegląd pieśń patriotycznych (FOTO)

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości w Przedszkolu nr 1 w Wyszkowie odbył się przegląd pieśń patriotycznych.
zobacz więcej
Nauczyciele w poszukiwaniu tradycji (FOTO)

Nauczyciele w poszukiwaniu tradycji (FOTO)

W dniach 25-27 października w Uniejowie odbyła się IX Ogólnopolska konferencja naukowo- dydaktyczna  dla nauczycieli „W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce”. Organizatorem konferencji był Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego. W konferencji wzięły udział nauczycielki Zespołu Szkół nr1 Joanna Borkowska-Sergiejuk i Bożena Pikora, uczące w Technikum Organizacji Turystyki i przygotowujące uczniów do Olimpiady Wiedzy o Turystyce.
zobacz więcej