Nauczyciele w poszukiwaniu tradycji (FOTO)

Od czytelników

Nauczyciele w poszukiwaniu tradycji (FOTO)

10.11.2023
autor: Bożena Pikora
W dniach 25-27 października w Uniejowie odbyła się IX Ogólnopolska konferencja naukowo- dydaktyczna  dla nauczycieli „W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce”. Organizatorem konferencji był Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego. W konferencji wzięły udział nauczycielki Zespołu Szkół nr1 Joanna Borkowska-Sergiejuk i Bożena Pikora, uczące w Technikum Organizacji Turystyki i przygotowujące uczniów do Olimpiady Wiedzy o Turystyce.
 
Pretekstem do podjęcia takiego zagadnienia są obchodzone w 2023 r. dwa jubileusze: 20-lecia przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Program konferencji obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Tematyka zajęć teoretycznych dotyczyła następujących zagadnień: 
    • Niematerialne dziedzictwo kulturowe – czym jest i co stanowi o jego trwałości?
    • Czy niematerialne da się skategoryzować?
    • Dywany kwiatowe w Spycimierzu – droga do UNESCO.
    • Dziedzictwo niematerialne jako element oferty turystycznej.
    • Dobre praktyki w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przykłady ze świata.
    • Przestrzeń kulturowa dziedzictwa niematerialnego a organizacja przestrzeni turystycznej.
    • Turystyka a ochrona i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
      Zajęcia były prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i naukowców współpracujących z uczelnią.
Zajęcia praktyczne miały postać warsztatów w Spycimierzu, gdzie poznano „Centrum Spycimierskie Boże Ciało”, w trakcie spotkania z dyrektorem tego ośrodka – dr Jędrzejem Kałużnym. W remizie OSP odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia „Boże Ciało Spycimierz” i członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich. W trakcie spotkania poznano tradycję układania kwietnych dywanów na Boże Ciało, drogę wpisu tego wydarzenia na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, formy współpracy w tym zakresie z przedstawicielami Włoch, Hiszpanii, Meksyku. Zadanie grupowe polegało na ułożeniu fragmentu kwietnego dywanu z bibuły oraz udzieleniu informacji dotyczących znaczenia tego wydarzenia w życiu mieszkańców, korzyści dla społeczności lokalnej i krajowej oraz sposobów promocji. Następnie uczestnicy podzieleni na zespoły 4-osobowe wzięli udział w grze terenowej po Spycimierzu.
Drugi blok zajęć terenowych dotyczył walorów turystycznych Uniejowa. W tym celu uczestnicy konferencji spotkali się z lokalnym przewodnikiem, który zaprezentował walory turystyczne miasta. Zwiedzanie Uniejowa rozpoczęto od poznania zamku, jego historii i obecnie pełnionej funkcji. Następnie poznano powody, historię powstania i funkcjonowanie PGK Termy Uniejów. Podczas spaceru bulwarami Warty poznano zagospodarowanie nabrzeża rzeki i wykorzystanie jej do celów turystycznych i gospodarczych, np. nadrzeczne winnice. Dalsza część wycieczki prowadziła na rynek miasta i do Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Wartością dodaną konferencji są kontakty z uczestnikami z wszystkich regionów Polski, wymiana doświadczeń zawodowych, poznanie ciekawych propozycji działań rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów. 
Uczestnicy konferencji pragną podziękować p. dyrektorowi Marianowi Popławskiemu za sfinansowanie udziału w konferencji i możliwość podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zespół Future Perfect bezpłatnie udostępnia zestawy do nauki lekcji języka angielskiego

Zespół Future Perfect bezpłatnie udostępnia zestawy do nauki lekcji języka angielskiego

Zespół Future Perfect zachęca do skorzystania z zestawów przygotowanych przez zespół Future Perfect. Zestawy są oparte na wymaganiach leksykalnych egzaminu maturalnego, ale także nauczyciele szkół podstawowych znajdą wśród nich wiele cennych materiałów.
zobacz więcej
Technologia pomaga palaczom znaleźć mniej szkodliwe alternatywy

Technologia pomaga palaczom znaleźć mniej szkodliwe alternatywy

Niestety, mimo podejmowanych na przestrzeni lat działań edukacyjnych i kampanii społecznych, liczba palaczy na świecie, w tym również w Polsce, nie zmniejsza się. Zdaniem niektórych ekspertów, przede wszystkim z uwagi na nieodpowiednio prowadzoną pozbawioną realnego podejścia politykę antynikotynową. 
zobacz więcej
Polsko-niemiecka wymiana uczniów Skłodowskiej (FOTO)

Polsko-niemiecka wymiana uczniów Skłodowskiej (FOTO)

W dniach 12.03-19.03.2024 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie wyjechali na spotkanie z młodzieżą z nowej szkoły partnerskiej Gesamtschule an der Erft z Neuss. Spotkanie młodych Polaków i Niemców odbyło się dzięki finansowemu wsparciu międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
zobacz więcej
Wielkanocne Warsztaty w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku (FOTO)

Wielkanocne Warsztaty w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku (FOTO)

W dniach 21-22 marca 2024r. w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku zorganizowane zostały dla uczniów tematyczne warsztaty wielkanocne. Celem, jaki przyświecał warsztatom było propagowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych, tworzenie warunków do podejmowania aktywności twórczej oraz umiejętności pracy w grupie. Warsztaty były formą szkolnych rekolekcji wielkopostnych integrujących środowisko i kształtujących postawę szacunku do polskich tradycji i obrzędów.
zobacz więcej