Narzędzia skrawające - wszystko co musisz o nich wiedzieć!

Od czytelników

Narzędzia skrawające - wszystko co musisz o nich wiedzieć!

06.09.2021
autor: Materiał zewnętrzny
Istnieją różnorodne technologie wytwarzania Zaliczyć można do nich obróbkę erozyjną, technologie procesów materiałowych (odlewnictwo, obróbka plastyczna, obróbka cieplna, obróbka powierzchni, spawanie, obróbka cieplno-plastyczna, zgrzewanie, obróbka materiałów polimerowych), a także obróbka skrawaniem do której wykorzystuje się narzędzia skrawające. 
 

Definicja obróbki skrawaniem i narzędzi skrawających

Jak już wspomniano – skrawanie jest jedną z technologii wytwarzania. Warto więc zastanowić się czym właściwie jest obróbka skrawaniem, jak się  definiuje ten proces. Obróbka skrawaniem rozumiana jest powszechnie jako rodzaj obróbki ubytkowej, której celem jest oddzielenie warstwy materiału o  danej grubości (czyli naddatku) od przedmiotu, który jest poddawany procesom obróbkowym. Materiał jest oddzielany z wykorzystaniem klinowego ostrza narzędzia skrawającego muszącego poruszać się z określoną prędkością względem przedmiotu obrabianego po to ,by nadać mu odpowiednie cechy geometryczne. Narzędziami skrawającymi nazywa się specjalistyczne narzędzia (wykonane z określonych materiałów) powodujących lokalne odkształcenie sprężyste oraz plastyczne w wyniku nacisku ostrza na powierzchnię obrabianą. Użycie narzędzi skrawających powoduje powstanie wiórów (resztek usuniętego materiału).

Historia obróbki skrawaniem i narzędzi skrawających

Założenie, iż obróbka skrawaniem jest procesem stosunkowo nowym, powstałym w wyniku postępu technologicznego – jest błędne. Historia tego pojęcia rozpoczyna się wraz z historią ludzkości. Oczywiście pierwotnie definiowano je zupełnie inaczej, a właściwie wcale nie definiowano. Wraz z biegiem lat ewoluowało ono by w końcu zyskać obecny kształt. W takim razie co wcześniej nazywano obróbką skrawaniem oraz narzędziami skrawającymi?  Ludzie pierwotni wykorzystywali proste przedmioty bo to by na przykład wypolerować kamień oraz nawiercić w nim otwory. W późniejszym okresie zajmowano się procesami hartowania oraz nawęglania. Wszystkie te procesy miały jednak charakter obróbki ręcznej, co znacząco odróżnia je od współczesnej obróbki skrawaniem, gdzie nadmiar materiału usuwany jest zazwyczaj przez specjalistyczne maszyny. Narzędzia skrawające wymagały więc niegdyś użycia siły oraz posiadania pewnych zdolności manualnych.
Więcej o narzędziach skrawających znajdziesz na stronie ich producenta, czyli https://www.yg-1.pl/

Budowa narzędzi skrawających

Współcześnie istniejące i wykorzystywane w procesach produkcyjnych narzędzia skrawające muszą być zbudowane w odpowiedni sposób by mogły spełniać swoje funkcje. Wytwarza się je z dwóch części: roboczej oraz chwytowej. Część robocza to ta powierzchnia narzędzia skrawającego, która ma bezpośrednią styczność z obrabianą powierzchnią. Z kolei część chwytowa wykorzystywana jest nie tylko – jak sama nazwa wskazuje – do „uchwycenia”, czyli zamontowania narzędzia, ale także do ustalenia jego położenia. W większości przypadków obie części wykonane są z różnych materiałów. Jest to często stosowana praktyka nie tylko z uwagi na pragnienie obniżenia kosztów wytwarzania, ale też ze względów technologicznych.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom