Najciekawsze zastosowania dronów na świecie

Od czytelników

Najciekawsze zastosowania dronów na świecie

06.09.2021
autor: Materiał zewnętrzny
Dron to bezzałogowy niewielki statek powietrzny. Coraz częściej można go spotkać nie tylko w sklepach specjalistycznych z różnymi elektronicznymi artykułami, można go zauważyć także w marketach. Ich ceny zachęcają do zakupu, dlatego nierzadko kupowane są one nie tylko jako prezent dla dorosłego pasjonata latania, ale także dla dziecka. Drony nie służą tylko i wyłącznie do rekreacyjnego latania, spełniają wiele istotnych funkcji, wykorzystuje się je zarówno w Polsce, jak i na świecie do wielu ciekawych zadań.

Walka z zagrożeniami czyhającymi na człowieka we współczesnym świecie

Wiele państw w tym Polska walczy ze smogiem. Ten niewidoczny, lecz niezwykle groźny przeciwnik, wymaga użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Każdego dnia można zastosować do pomiarów taki specjalistyczny bezzałogowy statek powietrzny. Można nim pobrać próbkę do badania niemal z każdego miejsca, czy to z terenów wielkich przedsiębiorstw czy prywatnego gospodarstwa domowego. Z ich udziałem można tworzyć mapy jakości powietrza w poszczególnych miastach i robić to szybko i skutecznie.

Zwiększanie częstotliwości opadów w niektórych krajach

Deszcz jest potrzebny, sprawia, że jakość powietrza jest lepsza, człowiek a także inne funkcjonujące przy nim stworzenia mogą wtedy lepiej funkcjonować. Drony to idealne maszyny, które można wykorzystywać do wywoływania deszczu. Dzieje się tak na przykład w Dubaju. Wysyła się tam te bezzałogowe statki blisko chmur, żeby mogły stworzyć odpowiednie napięcie elektryczne. Takie działanie pozwala na zwiększenie rocznej średniej opadów atmosferycznych. Te innowacyjne rozwiązanie pozwalają sobie wykorzystywać także inne kraje. Dron daje szansę na złagodzenie lub kompletne wyeliminowanie upałów tak często niszczących uprawy czy likwidujących zapasy zgromadzonej wody. Jest to metoda nie tylko skuteczna, ale także bezpieczna dla planety czy dla człowieka.

Zastosowanie dronów w różnych dziedzinach przemysłu

Każdy nowy rok przynosi nowe pomysły na wykorzystywanie dronów. Można je już zauważyć w niemal wszystkich dziedzinach życia, między innymi używa się ich w transporcie medycznym. Jest to ważne zastosowanie tych maszyn, pozwalających na transport na przykład krwi, surowicy czy próbek do zbadania do placówek medycznych. Takim sposobem nierzadko transportuje się także leki. Jest to duże udogodnienie w branży logistycznej, urządzenia te można wykorzystać do inwentaryzacji magazynów. Zrobią to znacznie dokładniej i szybciej niż pracownicy. Często też dotrą do tych obszarów w magazynach, do których jest utrudniony dostęp. Swoje specjalistyczne maszyny zakupują już wszystkie publiczne instytucje, urzędy. Policja czy wojsko korzysta z takiego sprzętu, obecność dronów może ułatwić rejestrowanie wykroczeń na drogach, ściganie przestępców, bez ponoszenia dodatkowych kosztów czy strat. Drony mogą posłużyć do różnych inspekcji, na przykład sanitarnych czy środowiskowych. Z ich udziałem wykryto niejedno nielegalne składowisko śmieci na różnych terenach i je zlikwidowano.
 
Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://megadron.pl/
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.