Młodzi Liderzy Wolontariatu (foto)

Od czytelników

Młodzi Liderzy Wolontariatu (foto)

15.11.2017
autor: CEZiU "Kopernik"
W październiku i listopadzie grupa wolontariuszy z CEZiU „Kopernik” wzięła udział w szkoleniu „Młody Lider, niepełnosprawność – wspólna sprawa” w ośrodku CSK Sp. z o.o. Jachranka, w ramach projektu „Młodzi Liderzy Wolontariatu”.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach, między innymi z zakresu: postrzegania społecznego osób niepełnosprawnych, skutecznego i dyskretnego udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej, wykorzystania mediów lokalnych (portali internetowych, gazet lokalnych i innych kanałów komunikacji) do zmiany świadomości społecznej, komunikowania się z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności.
Celem projektu jest przekazanie wiedzy dotyczącej niepełnosprawności jako zjawiska społecznego, osiągnięć osób niepełnosprawnych, ich możliwości samorozwoju oraz, co najważniejsze, kształtowanie postawy tolerancji i zmiany utartych stereotypów i postaw wśród młodych ludzi względem osób, zjawiska i otoczenia związanego z niepełnosprawnością, połączonej ze wzmacnianiem aktywności społecznej młodzieży.
Projekt przewiduje wydanie w formie papierowej oraz elektronicznej dwóch specjalnych edycji miesięcznika „Młody Lider”. Miesięcznik jest redagowany i tworzony przez młodych ludzi, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieszkających w powiecie legionowskim oraz powiatach sąsiednich (wołomińskim, nowodworskim i wyszkowskim). Kampania zostanie oparta w głównej mierze o przekaz stworzonych w ramach realizacji projektu 15 artykułów dotyczących pogłębionej analizy niepełnosprawności, tj. charakterystyki niepełnosprawności jako zjawiska społecznego, indywidualnych doświadczeń i osiągnięć osób niepełnosprawnych oraz relacji osób pracujących na rzecz środowiska niepełnosprawnych, w tym nauczycieli, działaczy społecznych, rodziców, wolontariuszy, jak również opisów negatywnych zjawisk dyskryminacji, w tym nieświadomych i tych wynikających z zachowań społecznych.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę we wspieraniu, w życiu codziennym osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość