Kolejny etap projektu o Objawieniach Matki Bożej Fatimskiej za nami! (foto)

Od czytelników

Kolejny etap projektu o Objawieniach Matki Bożej Fatimskiej za nami! (foto)

29.06.2017
autor: Małgorzata Rowicka, nauczyciel KPSP „Julin”
"Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą" (Iz 40, 31)
Rok 2017 jest czasem szczególnym. To właśnie na ten rok przypada 100. rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Uczniowie Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” w Kaliskach, znajdującej się na terenie gminy Łochów, 13 maja rozpoczęli projekt edukacyjny związany z tym ważnym jubileuszem. Uczniowie julińskiej szkoły w swoim liście do Papieża Franciszka poprosili o błogosławieństwo na czas realizacji projektu i – uzyskawszy takowe wsparcie – z radością rozpoczęli realizację zadań. Swoim patronatem obchody jubileuszowe w KPSP „Julin” objęła Maria Koc, senator RP oraz Robert Gołaszewski, burmistrz gminy Łochów. 
Jednym z etapów projektu było zorganizowanie na terenie szkoły Gminnego Konkursu Wiedzy o Objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Konkurs dedykowany był uczniom z klas IV-VI SP. W przeddzień młodsi uczniowie (klasy I-III) z KPSP „Julin” i SPSK w Ogrodnikach mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat przybycia Matki Bożej do trojga pastuszków Łucji, Hiacynty i Franciszka. Spośród uczniów klas IV-VI udział w konkursie zadeklarowały 4 drużyny. Można było przyglądać się zmaganiom uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochwie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku i drużynie ze Szkoły Podstawowej „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: ojciec Rafał Kapała – przewodniczący, proboszcz parafii w Gwizdałach, Magda Cholewińska oraz Teresa Zasłona. Swoją obecnością zaszczycił organizatorów ksiądz Bogdan Stanisław Lewiński, proboszcz parafii w Jadowie.
Konkurs składał się z zadań teoretycznych i praktycznych. Uczniowie musieli między innymi odnaleźć ukryte hasła w rozsypance literowej, zagrać w grę stylizowaną na znany telewizyjny teleturniej, ułożyć ilustracje, rozpoznać zawartość tajemniczego woreczka. O wszystkim decydowało szczęście i punkty wylosowane na kole fortuny. Po długich zmaganiach wszystko stało się jasne:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 z Łochowa
II miejsce - Szkoła Podstawowa z Kamionny
III miejsce - KPSP „Julin” z Kalisk
IV miejsce - Szkoła Podstawowa z Ostrówka
Zwycięzcom gratulujemy. Dziękujemy za czas, który poświęciliście, by poznać postacie Łucji, Hiacynty i Franciszka oraz orędzie Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy za piękne i godne reprezentowanie waszych szkół. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali pamiątkowe dyplomy, koszulki i drobne nagrody rzeczowe. Główna nagroda zostanie wręczona zwycięzcom podczas oficjalnej gali podsumowującej działania projektowe w październiku 2017 roku.
Na koniec dzieci ze szkoły w Kaliskach wystawiły sztukę przygotowywaną pod okiem Małgorzaty Rowickiej i Magdy Cholewińskiej pt. „Być bliżej Matki”. 
Wszystkim zaangażowanym w realizację Gminnego Konkursu Wiedzy o Objawieniach Fatimskich serdecznie dziękujemy, wyrazy uznania kierujemy zwłaszcza do Teresy Zasłony, Anny Grzymały, Hanny Kosiorek i Magdy Cholewińskiej za przygotowanie uczniów do konkursu. 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość