Gminny Festiwal Małych Form Teatralnych (FOTO)

Od czytelników

Gminny Festiwal Małych Form Teatralnych (FOTO)

29.12.2022
autor: SP w Leszczydole Starym
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym ogłosiła konkurs „Gminny Festiwal Małych Form Teatralnych 15”, przebiegający pod Patronatem Burmistrza Wyszkowa.
 
Adresowany był do amatorskich zespołów teatralnych, zrzeszających dzieci z kl. IV – VIII, działających w szkołach podstawowych na terenie gminy Wyszków.
Uczestnicy mieli za zadanie przygotować i nagrać spektakl (nie dłuższy niż 15 minut) dotyczący wartości oraz promowania właściwych postaw wśród młodych ludzi. Podczas oceny rada artystyczna festiwalu, powołana przez organizatorów, brała pod uwagę: tematykę sztuki, zastosowane formy teatralne, przygotowanie aktorów, kreacje aktorskie, oprawę sceniczną (scenografię, rekwizyty, kostiumy, muzykę) oraz ogólny wyraz artystyczny. Po wnikliwej analizie prac konkursowych jury w składzie: Piotr Adler, Renata Zmaczyńska-Zadrożna (instruktorzy teatralni) oraz Renata Pokraśniewicz (pracownik wydziału edukacji i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie) przyznało następujące nagrody:
- I miejsce grupa teatralna „Leszczynki” (SP w Leszczydole Starym) za spektakl „Od samotności do przyjaźni”
- II miejsce zespół „Gwiazdy bez nazwy” (SP nr 5 w Wyszkowie) za sztukę „Kopciuszek”.
Rada artystyczna festiwalu wyróżniła również:
- za wyjątkowe kreacje aktorskie: Zuzannę Wyszyńską – rola Kai (grupa „Leszczynki”), Alicję Kłos, Karolinę Barańską – złe siostry (zespół „Gwiazdy bez nazwy”)
- za ciekawe rozwiązania scenograficzne zespół „Gwiazdy bez nazwy”
- za kreatywne zastosowanie różnorodnych form teatralnych grupę „Leszczynki”
Jury doceniło również pracę opiekunów obu zespołów przy reżyserowaniu spektakli - Joanny Kozon i Joanny Szczubeł oraz fakt, że przygotowane sztuki oparte były na autorskich scenariuszach.
Uroczystość, podczas której wręczono laureatom nagrody, odbyła się 13 grudnia z udziałem naczelnika wydziału edukacji i spraw społecznych Sławomira Cieślaka. Zebranych powitała dyrektor Agnieszka Lachowska-Marzoch, która odczytała protokół z obrad rady artystycznej festiwalu. Głos zabrała przedstawicielka jury Renata Pokraśniewicz, która nie szczędziła pochwał uczestnikom za ogromny wkład w realizację sztuk teatralnych i kreatywne podejście do konkursu. Zwróciła również uwagę na poruszaną w przedstawieniach problematykę: samotności, inności, przyjaźni i akceptacji, tak aktualną wśród młodych ludzi. Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Wyszkowa. Opiekunom zwycięskich zespołów wręczono podziękowania oraz upominki.
Spotkanie zakończyło się projekcją sztuk, po której uczestnicy uroczystości mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami na temat przekazu spektakli oraz zastosowanych rozwiązań technicznych. Stanowiło to dla uczniów na pewno cenne doświadczenie.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość