Dzień Pamięci (zaproszenie)

Od czytelników

Dzień Pamięci (zaproszenie)

17.05.2019
autor: Organizatorzy
W 155. rocznicę Carskiej Przecinki w Puszczy Białej zwanej Linią Powstańców w sobotę 18 maja o godz. 11 odbędzie się uroczystość – przy drodze na Rząśnik, na wysokości wsi Ochudno, w miejscu oznaczonym na mapce jako punkt odpoczynku.
 
Teren Puszczy Białej był drugim co do wielkości  zgrupowaniem powstańczej partyzantki 1863 r. w granicach Królestwa Polskiego. Niezwykłą w skali kraju rzeczą upamiętniającą zryw niepodległościowy w Puszczy Białej (Nadleśnictwo Wyszków), aczkolwiek  zupełnie nieznaną, potrzebującą promocji, jest szczątkowo zachowana tzw. Linia Powstańców, czyli pozostałość po leśnej, szerokiej na kilkadziesiąt metrów przecince/porębie – ciągnącej się ze wschodu na zachód na przestrzeni wielu kilometrów – dziś zachowanej w formie leśnej, mało uczęszczanej i eksploatowanej drogi oddziałowej dł. ok. 2 km. Choć o samej Linii Powstańców możemy się dowiedzieć m.in. publikacji z S. J. Szklarskiego „Partyzantka w Puszczy Białej w Powstaniu Styczniowym”, a oznaczenie jej położenia znajdziemy na mapie turystycznej regionu Puszczy Białej, to niestety w naturze nie ma żadnej, nawet  najmniejszej formy fizycznego oznaczenia tej niezwykłej pamiątki. 
 
Jeszcze w 2018 r. – roku 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – narodził się pomysł stworzenia na ocalałym odcinku historycznej  drogi  poświęconej Powstaniu Styczniowemu w Puszczy Białej  ścieżki dydaktycznej. 
Ścieżka dydaktyczna to stosunkowo nowe pojęcie w turystyce i edukacji. Pierwsze ścieżki pojawiły się w Polsce w II połowie lat siedemdziesiątych i ich popularność obecnie bardzo rośnie.
Głównym celem tworzenia tego typu ścieżek jest edukacja. 
Ścieżka dydaktyczna jest trasą pokonywaną najczęściej pieszo w celach poznawczych, a jej rola w 
edukacji jest ogromna, ponieważ umożliwia poznanie w atrakcyjnej formie najciekawszych wątków historycznych, przyrodniczych i kulturowych terenu, rozwija i wzbogaca kulturę turystyczną dzieci i młodzieży.  Dzięki ścieżce dydaktycznej można opuścić mury szkoły, zbliżyć się do przyrody i na jej łonie odbyć żywą lekcję historii. 
Celem przecinki Linia Powstańców, wykonanej przez tłumiące powstanie carskie wojsko, było utrudnienie działań operacyjnych powstańczej partyzantce. W przeszłości przecinka była wiele szersza od jej dzisiejszej pozostałości  - leśnej drogi oddziałowej.  Wzdłuż Linii, co kilkaset metrów, rozstawiony był patrol, co kilka kilometrów większe zgrupowanie. Linia wyglądała jak granica, przez którą ciężko się było przedrzeć niezauważonym. Wielu powstańców właśnie tam zostało pojmanych lub zabitych  
Planowana ścieżka składać się będzie m.in. z oznaczenia szlaku, na którym ustawionych zostanie kilka trwałych tablic informujących o przebiegu partyzanckich działań na tym terenie, zadaszonego miejsca odpoczynku ze stołem i ławami, krzyża lub powstańczej drewnianej kapliczki oraz głazu z pamiątkową tablicą. 


 
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom
Zitcom