Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców od 20 grudnia

Od czytelników

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców od 20 grudnia

18.12.2021
autor: Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS
W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci poniżej 8 lat lub dzieci starszych z orzeczoną niepełnosprawnością.
- Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic - przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ZUS – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak nie należy się w sytuacji, gdy w tym czasie w domu jest drugi z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny i może zająć się dzieckiem.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, tak jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych, przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia i wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. 
 

Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość