Dni Zawodowca w Koperniku (foto)

Od czytelników

Dni Zawodowca w Koperniku (foto)

24.02.2018
autor: CEZiU "Kopernik"
W dniach 22 - 23 lutego w „Koperniku” odbyły się Dni Zawodowca.
Pierwszego dnia uczniowie z poszczególnych kierunków kształcenia przystąpili do konkursu o tytuł „Mistrza w danym zawodzie”. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego, w których uczniowie wykonywali zadania typowe dla swojego zawodu. Do konkursu zgłosiło się 69 uczniów.
Tytuł „Mistrza w danym zawodzie” uzyskali: Krzysztof Czarnecki (klasa III) – technik elektryk, Rafał Osowiecki (klasa II) – technik handlowiec, Rafał Kozioł (klasa III) – technik informatyk, Aleksandra Ciemerych (klasa II) – technik logistyk, Karol Składanek (klasa II) – technik pojazdów samochodowych, Bartosz Kulesza (klasa II) – technik spedytor.
Drugiego dnia odbył się konkurs na „Najbardziej kreatywny zespół zawodowy”, do którego przystąpiły 3-osobowe zespoły wyłonione podczas turnieju o tytuł „Mistrza w danym zawodzie”. W zespołach uczestniczyły osoby, które uzyskały największą ilość punktów w konkursie.
Na uroczystość finałową Dni Zawodowca przybyli zaproszeni goście: wicestarosta Adam Mróz i naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski, dyrektor CEZiU „Kopernik” Grażyna Kalinowska. Uczestników powitała wicedyrektor CEZiU „Kopernik” Natalia Szczerba. Wicestarosta, w przemówieniu skierowanym do uczniów, podkreślił ważność kształcenia zawodowego i propagowania pracy zespołowej przez organizatorów konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju o tytuł „Mistrza w danym zawodzie” czuwało jury w składzie: wicestarosta Adam Mróz, naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski, dyrektor Grażyna Kalinowska, wicedyrektor Natalia Szczerba.
Prowadzące uroczystość Joanna Czembrowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych oraz Katarzyna Buźniak - nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych zadbali o zdrową rywalizację między drużynami. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązywanie łamigłówek wymagających logicznego myślenia, kombinacji matematycznych oraz wykazanie się wiedzą o szkole. Najlepiej z zadaniami poradził sobie zespół reprezentujący technikum informatyczne, który tym samym zdobył tytuł „Najbardziej kreatywnego zespołu zawodowego”. Drugie miejsce uzyskał zespół z technikum spedycyjnego, trzecie miejsce wspólnie zajęły zespoły z technikum elektrycznego i technikum pojazdów samochodowych.
Skład zwycięskich drużyn:
I miejsce – technikum informatyczne: Rafał Kozioł IIITI, Piotr Jaczewski II TI, Adam Oleksiak I TI)
II miejsce – technikum spedycyjne: Bartosz Kulesza II TS, Przemysław Fijałkowski II TS, Marcin Borek III TS
III miejsce – technikum pojazdów samochodowych: Karol Składanek II TPS, Kacper Bala II TPS, Łukasz Ostrowski III TPS oraz technikum elektryczne: Krzysztof Czarnecki III TE, Mateusz Dobrzeniecki III TE, Kacper Siwek III TE.
W czasie konkursów zorganizowanych w ramach Dni Zawodowca wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani i skupieni podczas wykonywania zadań, wykazali się umiejętnością pracy zespołowej.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość