Co oznaczają symbole na opakowaniach żywności?

Od czytelników

Co oznaczają symbole na opakowaniach żywności?

26.07.2021
autor: Materiał zewnętrzny
Opakowanie jest źródłem cennych informacji dla konsumenta: nie tylko o składzie produktu, ale także o materiałach wykorzystanych do jego produkcji oraz możliwościach wykorzystywania. Czy wiesz, że nie każdy pojemnik plastikowy nadaje się do mycia w zmywarce i podgrzewania w kuchence mikrofalowej? Co oznacza symbol zielonego liścia na etykiecie artykułów spożywczych? Sprawdziliśmy!

Podstawowe oznaczenia na opakowaniach plastikowych

 1. PET – politereftalan etylenu, tworzywo sztuczne wykorzystywane przede wszystkim do produkcji butelek do napojów, ale także naczyń jednorazowych. Plastikowe butelki nie powinny być ponownie napełniane ze względu na ryzyko namnażania się bakterii. Nie powinny także być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 2. HDPE – polietylen o wysokiej gęstości, tworzywo sztuczne, z którego powstają m.in. pojemniki wielorazowego użytku oraz folia spożywcza. HDPE jest uważany za jedno z najbezpieczniejszych tworzyw sztucznych. 
 3. PVC – polichlorek winylu, tworzywo sztuczne wykorzystywane do produkcji np. folii spożywczej. Szczególnie popularne w branżach non food m.in. w budowlanej.
 4. LDPE – polietylen o niskiej gęstości, tworzywo sztuczne, z którego powstają m.in. woreczki foliowe do żywności, butelki, worki na śmieci i jednorazowe siatki. Rodzaj plastiku, obok HDPE i PP, uważany za jedno z najbezpieczniejszych tworzyw sztucznych.
 5. PP – polipropylen, jedno z najpopularniejszych tworzyw sztucznych wykorzystywanych w branży spożywczej do produkcji opakowań do lodów czy nabiału. Z tego rodzaju plastiku powstają także pojemniki cateringowe do zgrzewania czy opakowania kosmetyczne.
 6. PS – polistyren, tworzywo sztuczne wykorzystywane w branży spożywczej m.in. do produkcji pokrywek do gorących napojów na wynos czy opakowań do lodów i nabiału.
 7. Inne – w tej grupie znajdują się tworzywa sztuczne, które nie powinny mieć kontaktu z żywnością, ponieważ mogą zawierać toksyczny Bisfenol A (BPA).

Pozostałe symbole na opakowaniach plastikowych do żywności

Na opakowaniach mających bezpośredni kontakt z żywnością można spotkać także inne symbole, które wskazują, co zrobić z pojemnikiem po zużyciu lub jak we właściwy sposób z niego korzystać m.in.:
 • Symbol człowieka wyrzucającego do kosza papierek to przypomnienie dla konsumenta, aby opakowanie po zużyciu wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.
 • Trzy zielone strzałki w kółku to informacja, że pojemnik nadaje się do przetworzenia. Często można go spotkać na opakowaniach plastikowych do żywności. 
 • Symbol kieliszka i widelca to informacja, że opakowania plastikowe do żywności mogą mieć bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi.
 • Symbol zielonego liścia lub certyfikat rolnictwa ekologicznego to informacja, że żywność powstała ze składników pochodzących z upraw zarządzanych w sposób zgodny z europejskimi normami rolnictwa ekologicznego.
 • Symbol kuchenki mikrofalowej - nie wszystkie opakowania plastikowe nadają się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej! Jeśli chcesz używać go w ten sposób, szukaj pojemnika z tym symbolem.
 • Symbol zmywarki - jeżeli producent nie umieścił na opakowaniu symbolu informującego o możliwości mycia pudełka w zmywarce, lepiej umyj go ręcznie pod bieżącą wodą.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom