Burmistrz odpowiada nauczycielom Gimnazjum nr 2

Od czytelników

Burmistrz odpowiada nauczycielom Gimnazjum nr 2

30.01.2017
autor: Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski
Szanowni Państwo.
Udział w organizowanej przez Państwa debacie był wyrazem mojego szacunku dla mieszkańców Wyszkowa. Uważam, że władze samorządowe powinny zawsze odpowiadać na potrzebę rozmowy, bez względu na to, czy podzielają opinię i sposób działania swoich rozmówców, czy też nie. 
W sprawie wdrażania reformy edukacji w naszej gminie odbyliśmy wiele spotkań, konsultacji, wysłuchaliśmy oczekiwań i opinii szkół, nauczycieli, rodziców, przeprowadziliśmy mnóstwo analiz. Był czas rozmowy, teraz jest czas podejmowania decyzji i działania. Przyjęliśmy wariant przekształcenia Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie w szkołę podstawową i tym samym reaktywujemy Szkołę Podstawową nr 4 z naborem do klasy pierwszej i oddziałów zerowych, według obwodów obowiązujących do 1999 roku. Dodatkowo otwieramy możliwość rozpoczęcia 1 września 2017 r. nauki w klasie IV i klasie VII Szkoły Podstawowej nr 4 dzisiejszym uczniom klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, jeśli taką wolę wyrażą ich rodzice i bez względu na granice obwodów szkolnych. Tak, jak zapowiadaliśmy, decyzję o tym, w której szkole uczyć się będą uczniowie, pozostawiamy ich rodzicom. 
Zgodnie z wolą mieszkańców, także tych, których podpisy Państwo przekazali, reaktywujemy Szkołę Podstawową nr 4 jako docelowo ośmioklasową szkołę podstawową. Choć ustawodawca dał nam na to pięć lat, już w trzecim roku szkoła pracować będzie z wszystkimi oddziałami, zaś w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 nie będzie już systemu zmianowego. To Rodzic wybierze szkołę dla swojego dziecka, a szkoła ta zapewni mu najwyższą jakość edukacji.
Nie przedstawiliście Państwo żadnej opinii prawnej ani formalnej interpretacji przepisów nowego prawa oświatowego, które umożliwiałby nabór do szkoły Podstawowej nr 4 w proponowanym przez Państwa wariancie. Dysponujemy opinią eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej, opiniami prawnymi, że proponowany przez Państwa wariant jest niezgodny z przepisami oświatowymi. Jak Państwo słyszeli na debacie, nasze opinie potwierdził także obecny tam Przemysław Ogonowski, zastępca dyrektora wydziału kształcenia ogólnego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. A przypomnę, że to kuratorium ostatecznie ocenia i zatwierdza naszą sieć szkolną i tym samym sposób wdrażania reformy. 
Chcę również podkreślić, że przyjęte przez nas rozwiązanie wynika nie tylko z analiz prawnych, ale także społecznych. Wdrażając reformę edukacji musimy uwzględnić i uszanować potrzeby, interesy i opinie wszystkich gminnych szkół, nie tylko tej, którą Państwo reprezentujecie. To rozwiązanie jest kompromisem pomiędzy wszystkimi szkołami i oczekiwaniami pracujących w nich nauczycieli. Ale przede wszystkim jest rozwiązaniem, które w największym stopniu uwzględnia dobro ucznia, szanując prawo jego rodziców do wyboru szkoły, szanując etapy edukacyjne, dając wszystkim uczniom równe szanse i równe prawa w każdej szkole. Zawsze to uczeń będzie najważniejszy w naszych szkołach. 
Zamiast toczyć dyskusje prawne, zwłaszcza mając już formalne opinie ekspertów, chcemy skupić się na wdrażaniu reformy po to, by dać jak najwięcej czasu rodzicom na zapoznanie z zasadami reformy, przyjętymi w naszej gminie rozwiązaniami, a przede wszystkim, na ewentualną decyzję o zmianie szkoły. Jeszcze w tym tygodniu przedłożymy Radzie Miejskiej pierwszą uchwałę wdrażającą reformę i wraz z formalną reaktywacją Szkoły Podstawowej nr 4 rozpoczniemy akcję informującą i promującą SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 4. Zachęcam, by swój czas i energię poświęcili teraz Państwo na promocję swojej szkoły i zachęcenie rodziców, by skorzystali z jej oferty.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość