Burmistrz odpowiada nauczycielom Gimnazjum nr 2

Od czytelników

Burmistrz odpowiada nauczycielom Gimnazjum nr 2

28.02.2017
autor: Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski
Szanowni Państwo
Nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie
Dobro ucznia w szkole było, jest i będzie priorytetem polityki oświatowej Gminy Wyszków. Wysoka jakość edukacji, wychowania, bezpieczeństwo i możliwość rozwijania pasji i talentów, ale także równe szanse dla wszystkich uczniów w naszych szkołach to wartości, które cenimy i realizujemy od lat. Także reformę edukacji wdrażamy w duchu tych wartości. Właśnie otrzymaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty o zreformowanej sieci i obwodach gminnych szkół.
Zgodnie ze społecznym oczekiwaniem reaktywowaliśmy Szkołę Podstawową nr 4. Będzie to w ciągu trzech lat pełna, ośmioklasowa szkoła podstawowa. Obwód szkoły obejmować będzie ten sam obszar, który należał do SP nr 4 przed 1999 rokiem. Reaktywacja tej szkoły, sposób jej napełniania, wariant wdrażania reformy w Gminie Wyszków jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 – jako najbardziej zainteresowanymi. Oczekiwania i interesy tych trzech szkół są rozbieżne, stąd rozwiązanie, które stanowi kompromis i pozwoli najłagodniej wprowadzić reformę. Jako Burmistrz Wyszkowa jestem odpowiedzialny jednakowo za wszystkie gminne szkoły. 
Macie Państwo prawo walczyć o swoje miejsca pracy i ja to rozumiem. Ale podejmując decyzje dotyczące przyszłości trzech miejskich szkół muszę brać pod uwagę potrzeby i interesy każdej z nich. Już pierwsze prognozy zatrudnienia pokazują, że na tę chwilę najtrudniejsza sytuacja kadrowa będzie w Szkole Podstawowej nr 1. Nie mogę nie brać pod uwagę także tego, że dla zwalnianych nauczycieli gimnazjalnych ustawodawca przewidział formę ochrony w postaci stanu nieczynnego, dla zwalnianych nauczycieli szkół podstawowych tej ochrony nie ma. Decydując o sposobie reaktywacji Szkoły Podstawowej nr 4 decydujemy nie tylko o tej szkole i jej nauczycielach, ale także o dwu pozostałych.
Drugim, aczkolwiek najważniejszym argumentem, który skłonił mnie do przyjęcia kompromisu trzech dyrektorów jest dobro ucznia w szkole i równe szanse edukacyjne dla wszystkich dzieci. Chcemy uszanować etapy edukacyjne, w ramach których pracują uczniowie. W ramach każdego etapu w poszczególnych szkołach nauka i wychowanie są realizowane zgodnie z założeniem wychowawców i nauczycieli i dopiero po zakończeniu etapów edukacyjnych uczniowie różnych szkół mają opanowany ten sam materiał. Wtedy mają równe szanse wejść na kolejny etap swojej edukacji. Przyjęte rozwiązanie pozwoli nam także  w ciągu trzech lat zlikwidować zmianowość w SP nr 1 i SP nr 2.
Racjonalizacja wydatków na oświatę od lat pozwala nam na inwestowanie w bazę szkolną – wszystkie nasze szkoły intensywnie chwalą się teraz nowymi boiskami, wyremontowanymi salami, pomocami dydaktycznymi. I nadal chcemy inwestować w oświatę. Są jednak granice naszych możliwości finansowych i te ograniczenia budżetowe także musimy brać pod uwagę przyjmując wariant wdrażania reformy. Musimy liczyć się ze zwiększeniem liczby oddziałów w związku ze spadkiem liczebności uczniów w klasach.
Interpretacji i analiz prawa oświatowego będzie jeszcze wiele. Już widać, że samo Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie różnie interpretuje te przepisy – obecny na spotkaniu w Wyszkowie zastępca dyrektora departamentu kształcenia ogólnego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Pan Przemysław Ogonowski twierdził, że nabór do wszystkich klas szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum nie jest możliwy, a Nauczyciele Gimnazjum nr 2 powołują się na inną interpretację prawną urzędnika Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Zapewne tych interpretacji będzie jeszcze wiele i mogą być różne. Jak doświadczenie samorządowe wskazuje, cenną będzie praktyka ich realizacji. Wdrażanie tej reformy ustawodawca rozłożył na pięć lat, nie wyklucza weryfikacji i udoskonalania przepisów. My także będziemy się tej praktyce wprowadzania zmian oświatowych przyglądać, będziemy zdobywać doświadczenia i niewykluczone – w kolejnych latach modyfikować przyjęte dziś rozwiązania. Rozwiązania, które zostały wypracowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i za które biorę samorządową odpowiedzialność.
Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa
 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość