Antoni Rytel – nauczyciel, żołnierz, społecznik

historia Ziemi Wyszkowskiej

Antoni Rytel – nauczyciel, żołnierz, społecznik

24.06.2017
komentarze: 25
autor: Elżbieta Szczuka
Dwadzieścia lat temu, 20 czerwca 1997 r. zmarł Antoni Zbigniew Rytel – nauczyciel, żołnierz Armii Krajowej, współzałożyciel PSS w Wyszkowie, działacz społeczny. Syn Apolinarego Rytla, dyrektora wyszkowskiego gimnazjum i liceum w latach 1931-46, brat Jerzego, Danuty, Dobrosława i Radosława – wszyscy złotymi zgłoskami zapisali się w historii naszego miasta.
Urodził się 2 sierpnia 1916 roku w Sukremli, gubernia Kaukaska w Rosji, dokąd jego rodzice,  Maria i Apolinary, zostali ewakuowani w czasie działań wojennych 1915 roku. Do kraju, do Ostrowi Maz., wrócili w lipcu 1918 roku. Od  1 września 1931 roku, decyzją Rady Miejskiej i Społecznego Komitetu, Apolinary został dyrektorem prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa Szkoły Średniej w Wyszkowie i przeniósł się tu z rodziną.
"Poważny, pracowity, umysł ścisły, syntetyczny. Jąkanie nadrabia panowaniem nad sobą" – taką opinię napisał w czerwcu 1934 r. o Antonim, absolwencie szóstej klasy gimnazjum, jego wychowawca. "Uczeń poważny, pilny i pracowity" – to opinia z maja 1936 r. W tym samym roku Antoni uzyskał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Historii i Geografii Uniwersytetu Warszawskiego (dwa lata geografii, rok historii). Wybuch II wojny światowej i niemiecka okupacja spowodowały, że musiał przerwać studia. Działał w Korpusie Ochrony Pogranicza – formacji strzegącej wschodnich granic Rzeczpospolitej.
W czasie okupacji niemieckiej został żołnierzem Związku Walki Zbrojnej a następnie Armii Krajowej, pseudonim Zimny. Szkolił się w Szkole Podchorążych Piechoty AK. Jednak najważniejszą jego działalnością w okresie okupacji było współorganizowanie wraz z ojcem i prowadzenie tajnego nauczania (od lipca 1940 r. do lipca 1944 r.) – uczył geografii, historii i łaciny.  Zaraz po wyzwoleniu tych samych przedmiotów uczył w prywatnym gimnazjum i liceum, a potem w upaństwowionym - geografii, łaciny oraz nauki o Polce i świecie współczesnym. Od lutego 1945 r. do lutego 1947 r. na Kursach dla Dorosłych wykładał geografię i historię. W spostrzeżeniach z prowadzonej przez Antoniego Rytla lekcji nauki o Polsce i świecie współczesnym (luty 1949 r.) dyrektor Jan Wołoszczuk napisał: "Nauczyciel dość umiejętnie podchodzi do zagadnień, nie narzuca swej woli, lecz zmusza uczniów do myślenia."
W liceum w 1946 r. Antoni Rytel zakładał bibliotekę (pomagali mu uczniowie – Henryk Kietliński i Wiesław Borucki). - Prywatną bibliotekę prowadziła po wojnie pani Janina Jellaczyc, ale my mieliśmy ambicję posiadania własnej – wspominał ks. Kietliński.
"Wyróżniał się spośród innych profesorów nienaganną elegancją. Wnosił ze sobą do klasy jakiś szczególny styl bycia. Oprócz dobrze skrojonego garnituru, zawsze świeżej koszuli i odpowiednio dobranego krawatu, z całej postaci emanował spokój, a przyciszony, głęboki głos powodował, że milkły w klasie rozmowy i śmiechy, i zamienialiśmy się w słuch" – napisał Eugeniusz A. Daszkowski w „Wyszkowskich wspomnieniach”. 
Prowadził amatorski teatr, w którego pracę zaangażowani byli nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy Wyszkowa w różnym wieku. Teatr wystawiał m.in. „Zemstę”, „Warszawiankę”, „Damy i huzary”.  
W czerwcu 1945 r. ożenił się z Anielą Sztompke, córka Teofila. Ślubu udzielił ks. proboszcz Leon Goszczycki, a świadkami byli Eugeniusz Stelmaszczyk (szwagier) i Jan Jamiołkowski. (Na fot. Aniela i Antoni Rytlowie w dniu ślubu.)
Był urodzonym społecznikiem. W listopadzie 1946 r. wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego, został wybrany na prezesa wyszkowskiego koła SD. Był też ławnikiem sądowym, radnym miejskim i członkiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz członkiem Powiatowej Rady Narodowej (do 1956 r. Wyszków był w powiecie pułtuskim). 
Ceniony przez wyszkowian, ale już nie przez swojego dyrektora. Dyr. Jan Wołoszczuk nie akceptował jego pracy społecznej, pisał zawiadomienia do władz zwierzchnich, m.in. takie: "Dyrekcja szkoły zwraca się do Kuratorium o łaskawe rozstrzygniecie sprawy ob. Rytla Antoniego jako nauczyciela geografii w tutejszym zakładzie. Ob. Rytel jako prezes Stronnictwa Demokratycznego przyjął na siebie cały szereg obowiązków, których spełnienie w wielu wypadkach koliduje z obowiązkami nauczyciela. I tak: 1) Jako prezes SD wyjeżdża często na Zjazdy Wojewódzkie stronnictwa, 2) jako aktywista bierze udział w kursach urządzanych w Warszawie, 3) jako ławnik sądowy wyjeżdża do Warszawy na rozprawy w Sądzie Okręgowym, 4) jako ławnik miejski wyjeżdża do Pułtuska na posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej. Jednym słowem jest wszystkim, chociaż w Stronnictwie Demokratycznym jest wiele osób. Ponieważ wyjazdy te powtarzają się zbyt często, Dyrekcja szkoły jest w wielkim kłopocie, jak temu zaradzić.
Współpraca Antoniego Rytla i sporej części rady pedagogicznej z dyr. Janem Wołoszukiem (1947-1949) nie układała się dobrze. Antoni Rytel wystąpił o urlop bezpłatny, a dyrektor w sierpniu 1949 r. w piśmie do kuratorium napisał: "Odejście ob. Rytla nie będzie wielką stratą dla tutejszej szkoły, ponieważ ob. Rytel jako nauczyciel nie przedstawiał wielkiej wartości, a jako wychowawca ograniczał pracę wychowawczą w szkole tylko do obowiązujących godzin wykładowych."
Wraz z liczną grupą nauczycieli Antoni Rytel zrezygnował z nauczania w wyszkowskim gimnazjum i w konsekwencji z ukochanego zawodu nauczyciela. Pozostał we wdzięcznej pamięci swoich uczniów.
- Tato mówił, że najgorszym momentem w życiu było odejście ze szkoły – przypomina córka Mariola. 
Miał problem z otrzymaniem pracy w Wyszkowie, dlatego zatrudnił się w Warszawie, w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa. Po 1956 roku wrócił do pracy w Wyszkowie, był dyrektorem ds. inwestycji w Hucie Szkła, potem kierownikiem hurtowni materiałów budowlanych. Krótko pracował w tartaku w Przetyczy, w ostatnich latach ponownie pracował w hucie.
W 1959 r. został współzałożycielem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność Robotnicza” w Wyszkowie i pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej. Był również członkiem rady nadzorczej w SM „Przyszłość” oraz prezesem koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W latach 70. i 80. był radnym wojewódzkim a także przewodniczącym Wojewódzkiego Zespołu Mistrz Gospodarności.
Nie ominęły go rodzinne tragedie – w 1980 roku w wieku 54 lat zmarła po ciężkiej chorobie żona Aniela, sześć lat później – syn Andrzej. 
Antoni Rytel zmarł po długiej chorobie 20 czerwca 1997 roku w Wyszkowie, do końca opiekowała się nim córka Mariola. Pochowany został w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023

komentarze:

dodaj komentarz
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.g80z28gshd0tjjlbe9252p913x3291ebs.org/]urjksvjpyk[/url] rjksvjpyk http://www.g80z28gshd0tjjlbe9252p913x3291ebs.org/ <a href="http://www.g80z28gshd0tjjlbe9252p913x3291ebs.org/">arjksvjpyk</a>
rjksvjpyk
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak pgzsmzwkem http://www.g8yoh5n458x22i2g8ur0r6360ed50wfos.org/ [url=http://www.g8yoh5n458x22i2g8ur0r6360ed50wfos.org/]upgzsmzwkem[/url] <a href="http://www.g8yoh5n458x22i2g8ur0r6360ed50wfos.org/">apgzsmzwkem</a>
pgzsmzwkem
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak <a href="http://www.g74ssi6pcm07jg2p4a022681m6b03guvs.org/">aszdzhqvezd</a> szdzhqvezd http://www.g74ssi6pcm07jg2p4a022681m6b03guvs.org/ [url=http://www.g74ssi6pcm07jg2p4a022681m6b03guvs.org/]uszdzhqvezd[/url]
szdzhqvezd
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.gn97u5j42m0e5bba862127f3vgf0sgp0s.org/]uqhhgnzvhqd[/url] qhhgnzvhqd http://www.gn97u5j42m0e5bba862127f3vgf0sgp0s.org/ <a href="http://www.gn97u5j42m0e5bba862127f3vgf0sgp0s.org/">aqhhgnzvhqd</a>
qhhgnzvhqd
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak pcrbdjep http://www.g48x4ky52pcd7xc1m9uwp234242bbf13s.org/ <a href="http://www.g48x4ky52pcd7xc1m9uwp234242bbf13s.org/">apcrbdjep</a> [url=http://www.g48x4ky52pcd7xc1m9uwp234242bbf13s.org/]upcrbdjep[/url]
pcrbdjep
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.gds4yo086t71z3k1g06yh2hl865a50lcs.org/]uvfldkofsc[/url] <a href="http://www.gds4yo086t71z3k1g06yh2hl865a50lcs.org/">avfldkofsc</a> vfldkofsc http://www.gds4yo086t71z3k1g06yh2hl865a50lcs.org/
vfldkofsc
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak <a href="http://www.gnp07t66c3u89y9ww3i4kl64jok1m075s.org/">apzbrilyyc</a> pzbrilyyc http://www.gnp07t66c3u89y9ww3i4kl64jok1m075s.org/ [url=http://www.gnp07t66c3u89y9ww3i4kl64jok1m075s.org/]upzbrilyyc[/url]
pzbrilyyc
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.g9o6cn8c232808yud165or44mbh9g6tas.org/]uzicjzfwoti[/url] <a href="http://www.g9o6cn8c232808yud165or44mbh9g6tas.org/">azicjzfwoti</a> zicjzfwoti http://www.g9o6cn8c232808yud165or44mbh9g6tas.org/
zicjzfwoti
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.g56dwvrw36745tad3c671lo303d7wep0s.org/]uyzgplhzptq[/url] <a href="http://www.g56dwvrw36745tad3c671lo303d7wep0s.org/">ayzgplhzptq</a> yzgplhzptq http://www.g56dwvrw36745tad3c671lo303d7wep0s.org/
yzgplhzptq
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.g66mc42047937nf9dbrcp26ipgc5b19ls.org/]ucyqbrhvddr[/url] <a href="http://www.g66mc42047937nf9dbrcp26ipgc5b19ls.org/">acyqbrhvddr</a> cyqbrhvddr http://www.g66mc42047937nf9dbrcp26ipgc5b19ls.org/
cyqbrhvddr
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.gm862jy82d84wequ14788iq2568ozghes.org/]ulcktzviyf[/url] <a href="http://www.gm862jy82d84wequ14788iq2568ozghes.org/">alcktzviyf</a> lcktzviyf http://www.gm862jy82d84wequ14788iq2568ozghes.org/
lcktzviyf
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak <a href="http://www.gt70g8w43rdk7r4sp86e41o7id5608nms.org/">azeirqliq</a> zeirqliq http://www.gt70g8w43rdk7r4sp86e41o7id5608nms.org/ [url=http://www.gt70g8w43rdk7r4sp86e41o7id5608nms.org/]uzeirqliq[/url]
zeirqliq
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.g145gvm9t8eu69eynni5ke53728989nos.org/]uvlkcqbohje[/url] <a href="http://www.g145gvm9t8eu69eynni5ke53728989nos.org/">avlkcqbohje</a> vlkcqbohje http://www.g145gvm9t8eu69eynni5ke53728989nos.org/
vlkcqbohje
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak wlzjliblnq http://www.gbb613z6fqm8cp804g84l5pp886k8ev6s.org/ [url=http://www.gbb613z6fqm8cp804g84l5pp886k8ev6s.org/]uwlzjliblnq[/url] <a href="http://www.gbb613z6fqm8cp804g84l5pp886k8ev6s.org/">awlzjliblnq</a>
wlzjliblnq
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.g5x83edr2x88wiwcz1d8i0a771n752v7s.org/]uttkcghxwq[/url] ttkcghxwq http://www.g5x83edr2x88wiwcz1d8i0a771n752v7s.org/ <a href="http://www.g5x83edr2x88wiwcz1d8i0a771n752v7s.org/">attkcghxwq</a>
ttkcghxwq
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.gk8g04a53vu6n77hmh6x9p93a5q751zws.org/]uijxlgnki[/url] <a href="http://www.gk8g04a53vu6n77hmh6x9p93a5q751zws.org/">aijxlgnki</a> ijxlgnki http://www.gk8g04a53vu6n77hmh6x9p93a5q751zws.org/
ijxlgnki
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak <a href="http://www.gn559j4nuw06141u0k4rrq8f6a50z3qxs.org/">afvtlzfnhdk</a> [url=http://www.gn559j4nuw06141u0k4rrq8f6a50z3qxs.org/]ufvtlzfnhdk[/url] fvtlzfnhdk http://www.gn559j4nuw06141u0k4rrq8f6a50z3qxs.org/
fvtlzfnhdk
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak [url=http://www.g9sxcrk982a88w70e4840b353ybrjc8bs.org/]unbsiexsv[/url] <a href="http://www.g9sxcrk982a88w70e4840b353ybrjc8bs.org/">anbsiexsv</a> nbsiexsv http://www.g9sxcrk982a88w70e4840b353ybrjc8bs.org/
nbsiexsv
historia Ziemi Wyszkowskiej - Nowy Wyszkowiak <a href="http://www.g92ho07d0jk2c1gqk05im1at475h7u97s.org/">ahnkxqovzgb</a> [url=http://www.g92ho07d0jk2c1gqk05im1at475h7u97s.org/]uhnkxqovzgb[/url] hnkxqovzgb http://www.g92ho07d0jk2c1gqk05im1at475h7u97s.org/
hnkxqovzgb
busty britain porn little coco porn mathias gay porn kirsten price porn latin teen gay porn free porn woman friends watching porn together cheater porn gif one piece boa hancock porn ally kay porn taliyah porn trump accuser porn star belly chain porn porn reverse image africa sexxx porn <a href=http://mbou5.ru/>anime furry porn </a> brother and sister share a bed porn dirty sexy porn porn festival american dad steve porn porn anima jasmine waltz porn eden porn playwithjenn porn jack dixon porn marine gay porn iknowthatgirl porn videos erika eleniak porn teen twink gay porn matthew bosch porn black haired teen porn <a href=https://mbou5.ru/>slimthickbri porn </a> petticoat porn hot latino porn favorite porn star gf dp porn black on asian porn videogame porn gif danni daniels porn young and old porn videos bbc pain porn lisa asmr porn balls sucking porn novinhas porn kayla kupcakes porn celebrity porn free hottest teens porn <a href=http://mbou5.ru/>super deepthroat porn </a> yiffalicious porn skate girl porn journey porn porn big natural tits devyn devine porn purgatory porn mom and grandma porn aurora belle porn best porn video ever swag porn felicia clover porn gif mika lee porn vivi marie porn naruto himawari porn sfm gay porn <a href=http://mbou5.ru/>charizard porn </a> molly beal porn adult porn wank footjob porn games bisexual porn tube dru berrymore porn porn link download turk porn tube pound porn video games porn girl fight porn porn fishnet poison street fighter porn amputee midget porn mom sister porn danny phantom porn game <a href=http://mbou5.ru/>www xnxx free porn </a> free fat chick porn sex teacher porn tiny tit porn asian black porn free very old porn porn game patreon reddit siri porn oil lesbian porn what is gonzo porn? watch free hd porn father porn tube tentacle porn real our apartment porn game sword fight porn ebony porn vr self shot porn porn brother public outdoor porn daughter seduce dad porn irina pavlova porn anime school girl porn pecosa porn cgi porn high fantasy porn gay animated porn milf escort porn japanese word for porn bria marie porn katia porn jason genesis porn emma stone porn video alexis amore porn how can i stop watching porn ftm tumblr porn x master porn cindy white porn jar jar porn tyler johnson gay porn japanese porn pictures gay black jail porn porn picture and videos cat maid porn real teacher porn mark davis porn free 4k porn sites zelda botw porn tia thomas porn toomics porn comics porn hispanic super hero porn tranny incest porn gdp porn videos porn disney princess stuck porn videos slave leia porn
BigDick_Mbou5idony