Spalarnia odpadów: więcej czasu na składanie uwag

Wydarzenia

Spalarnia odpadów: więcej czasu na składanie uwag

23.10.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Nie do 5 a do 27 listopada można składać uwagi w toczącym się w Urzędzie Miejskim postępowaniu w sprawie budowy zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Urzędnicy musieli ponownie uruchomić procedurę, ponieważ pierwotnie nie została ogłoszona w mediach.
 
Przypomnijmy, że wniosek do burmistrza o wydanie decyzji środowiskowej złożyła firma ECO ABC z Bełchatowa. Na terenie wydzierżawionym przy ul. Przemysłowej w Wyszkowie chce wybudować zakład przetwarzania odpadów medycznych. Postępowanie zostało wszczęte pod koniec września. Przed wydaniem decyzji środowiskowej, która potrzebna jest firmie do uzyskania pozwolenia na budowę, gmina zwróciła się o opinie do sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i marszałka województwa.
Na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej przewidziany jest udział społeczeństwa, które - w tym przypadku - nie zostało zgodnie z przepisami poinformowane. Dlatego procedura została wszczęta ponownie. W obwieszczeniu burmistrza czytamy:
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, ustnej do protokołu (w godzinach pracy Urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mailowy: gmina@wyszkow.pl, w ciągu 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 28 października 2019 r. do 27 listopada 2019 r.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, raportem ooś oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek – piątek od godziny 800 do 1600.
O szczegółach inwestycji przeczytasz TUTAJ.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom