ZABRODZIE: Sprzeciwiają się budowie linii wysokiego napięcia

Powiat

ZABRODZIE: Sprzeciwiają się budowie linii wysokiego napięcia

14.08.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Ponad 300 mieszkańców podpisało się pod projektem uchwały – zgłoszonym w trybie inicjatywy obywatelskiej – w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planu budowy linii elektroenergetycznej 2x400 kV Ostrołęka – Stanisławów (etap II)  na terenie gminy Zabrodzie. Projekt będzie omawiany na sierpniowej sesji rady gminy.
 
W maju radni podjęli uchwałę określającą m.in. szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych (KIU) i formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać projekty składane przez mieszkańców. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa, licząca co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy (najpóźniej ta osoba w dniu głosowania kończy 18 lat). KIU może utworzyć minimum 5 mieszkańców.
Na przełomie czerwca i lipca do urzędu gminy wpłynęły wystąpienia mieszkańców sołectw Basinów, Kiciny i Płatków, zaniepokojonych możliwością zlokalizowania linii 400 kV na terenie ich miejscowości i wyrażających protest przeciwko takiemu przebiegowi linii. Na spotkaniu wójta i mieszkańców ustalono, że najwłaściwszą formą protestu wobec tej inwestycji będzie skorzystanie z formuły obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W KIU są: Maria Podolak, Agata Pągowska, Dorota Kulesza, Zygmunt Świętoń, Przemysław Piekut. Projekt uchwały w tym trybie powstał kilka dni temu i jest podany do publicznej wiadomości:
„Zlokalizowanie linii elektroenergetycznej 2x400 kV na terenach zabudowy mieszkaniowej negatywnie wpłynie na warunki życia i zdrowia ludzi. Pole elektromagnetyczne, wytwarzane przez sieci elektroenergetyczne najwyższego napięcia, powoduje m.in. 1) nieprawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, 2) przegrzanie tkanek w organizmie i wzrost temperatury ciała, 3) większe ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, 4) zaburzenia układu nerwowego, 5) zaburzenia neurologiczne, 6) zaburzenia hormonalne, płodności, 7) podrażnienie oczu i zmętnienia soczewek, 8) zaburzenia snu, drażliwość nerwową, osłabienia ogólne, bóle głowy, ospałość, zmiany skórne” – napisano w projekcie uchwały. 
Zdaniem wnioskodawców, budowa linii elektroenergetycznej doprowadzi do dewastacji środowiska przyrodniczego (ciężki sprzęt wjedzie na podmokłe, nisko położone tereny), a także rozwój społeczno-ekonomiczny gminy. Inwestycja budzi duże niepokoje społeczne i powoduje protesty mieszkańców, dlatego wnioskują o zmianę jej przebiegu. 
Jak do tego odniosą się radni, czy sprzeciwią się budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 400 kV na terenie gminy, będzie wiadomo pod koniec sierpnia.

O planowanej inwestycji i spotkaniu w gminie Zabrodzie przeczytasz również TUTAJ.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku