Jesteśmy, by rozwiać obawy (foto)

Wydarzenia

Jesteśmy, by rozwiać obawy (foto)

26.07.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Bardzo emocjonalne było spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy linii elektroenergetycznej 2x400 kV Ostrołęka – Stanisławów (etap II)  na terenie gminy Zabrodzie, które odbyło się 24 lipca w Kicinach. Mieszkańcy obawiają się niekorzystnego dla ich zdrowia oddziaływania pola elektromagnetycznego, hałasu towarzyszącemu pracującym urządzeniom, obniżenia wartości działek, zniszczenia krajobrazu i utraty walorów turystycznych. Nie chcą tej inwestycji na swoim terenie. Ich wątpliwości i obawy starali się rozwiać przedstawiciele inwestora. Ale też dobitnie stwierdzili: Ta linia musi powstać.
 
Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wpisana jest do Ustawy z 24 lipca 2015 roku i jest to inwestycja strategiczna w zakresie sieci przesyłowych. Ma połączyć Stację Elektroenergetyczną Ostrołęka z SE Wyszków i SE Stanisławów. Inwestycja, uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z grudnia 2018 roku, znalazła się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Długość linii wynosi ok. 100 km. Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2018 roku. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – operator sieci przesyłowej w Polsce – chcą rozpocząć budowę w 2021 roku i zakończyć do 2023. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Elfeko SA (lider konsorcjum), SPIE Elbud Gdańsk SA i ELTEL Networks Energetyka SA.
W związku z realizowaną inwestycją, po inwentaryzacji uwarunkowań terenowych, odbyły się spotkania z władzami gmin, dotyczące budowy linii Ostrołęka – Stanisławów, by przedstawić inwestycję oraz warianty przebiegu linii. W ostatnich dniach odbywają się spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin położonych na trasie projektowanej linii, podczas których inwestor stara się odpowiedzieć na zadane pytania. Takie spotkania odbyły się już w Boruczy (gm. Strachówka), Stanisławowie, Jadowie, a ostatnio w Kicinach (gm. Zabrodzie). Wkrótce podobne spotkanie odbędzie się w gminie Wyszków, przez którą również przechodzi projektowana linia najwyższego napięcia, i w Tłuszczu. Konsultacje będą trwać do końca roku. 
W Kicinach spotkanie miało odbyć się w budynku szkoły, ale zainteresowanie było tak duże, że przeniesiono je na zewnątrz. Obecni byli nie tylko mieszkańcy gm. Zabrodzie, ale też Tłuszcza i Jadowa. Ci ostatni narzekali, że informacja na temat spotkania w ich miejscowości była niedostateczna, o zebraniu dowiadywali się przypadkowo albo też już po fakcie.
 

Nie chcemy tej linii  
 

O projekcie oraz trzech wariantach przebiegu trasy przez gm. Zabrodzie mówił dyr. Maciej Szulc z firmy Elfeko.
Z roku na rok zużywa się coraz więcej energii, dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, potrzebna jest budowa nowej sieci.
- Musimy rozbudowywać sieć, dziś bez energii nie funkcjonujemy – zaznaczył. 
Duże zaniepokojenie mieszkańców budzi oddziaływanie pola elektromagnetycznego. Źródłem tego pola są np. wyładowania atmosferyczne, sprzęty domowe, telefon komórkowy. I oczywiście linie najwyższych napięć. 
Dyr. Szulc uspokajał zebranych, że polskie normy bezpieczeństwa oddziaływania pola elektrycznego i pola magnetycznego dla miejsc zamieszkanych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Owszem, oddziaływanie przy samej linii jest duże, ale szybko maleje przy oddalaniu się od osi linii. Przy odległości 35 m natężenie pola zarówno elektrycznego, jak i magnetycznego jest minimalne. 
Słupy, na których będzie zawieszona sieć, mają wysokość do 72 m, z gęstością 450 m w rozstawie.
W dalszej części przedstawił warianty przebiegu linii przez gminę Zabrodzie.
- My nie chcemy wybierać wariantów, nie chcemy tej linii – stwierdziła jedna z mieszkanek.
- Kwestia wyrażenia swojej opinii na temat opracowanych wariantów to jest wasz przywilej, nie musi pani z tego korzystać. My do tego gorąco zachęcamy. Uważamy, że im więcej głosów będzie, tym wybór wariantu będzie bardziej rzetelny. Mam świadomość, że gdybym każdego z państwa zapytał, to bym usłyszał: Idźcie, ale nie przez moje. Ale ta linia musi powstać. W którymś z trzech wariantów. Uważamy, że wasz głos jest bardzo ważny i chcemy, abyście go zabrali, ale to jest wasza wola.
Zaprojektowane zostały trzy warianty przebiegu linii przez gminę Zabrodzie. Pierwszy, W-1, żółty, ma długość 1,3 km, dotyczy okręgu Basinów i przebiega po granicy gminy Zabrodzie. Wariant W-2, zielony, przechodzi również w okręgu Basinów, na odcinku 1,4 km. Wariant W-3, niebieski, na terenie gminy ma długość 5,5 km i przebiega przez: Karolinów, Kiciny, Płatków, Podgać.
Wyjaśnił, w jaki sposób przygotowane były warianty – chodziło o tym, żeby przy linii było jak najmniej domów (analizowana jest gęstość zabudowy), oczywiście w odpowiedniej odległości.
- Optymalny wariant to ten, który wybierze najwięcej osób. Decyzja musi zapaść do końca roku.
Niektórzy z dyskutantów sugerowali, żeby linię 400 kV przeprowadzić po śladzie istniejącej linii 220 kV, ale usłyszeli, że nie jest to możliwe, bo wymagałoby na okres budowy wyłączenia działającej obecnie linii. Ponadto na niektórych odcinkach nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej szerokości pasa technologicznego – dla linii 400 kV ma on szerokość 35 m od osi linii (razem 70 m), dla linii 220 kV – 2 razy 25 m. Budowa linii 400 kV w miejsce linii 220 kV tylko na odcinku od Stanisławowa do Wyszkowa oznaczałaby konieczność wysiedlenia 60 domów mieszkalnych, bo są za blisko istniejącej linii.
Inna sugestia dotyczyła budowy linii wzdłuż drogi DK 50. Tu też odpowiedź była podobna – również wiązałoby się to z koniecznością wysiedlenia kilkudziesięciu domów mieszkalnych.
Mieszkańcy pytali, czy przy wyznaczaniu trasy brane były pod uwagę tylko istniejące zabudowania, czy uwzględniano też pozwolenia na budowę. Odpowiedziano, że uwzględniono tez pozwolenia na budowę 
Jeden z obecnych zwrócił uwagę, że hałas emitowany przez linię elektroenergetyczną jest bardzo uciążliwy. Podał przykład Dobczyna.
Prowadzący spotkanie potwierdził, że linie emitują hałas, ale pojawia się on jedynie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy dużej wilgotności powietrza. Mieści się w normach hałasu. Inwestor ma zastosować przewody i sprzęt, które ograniczą to zjawisko.
 

Prosimy, by ominąć naszą gminę 
 

Wójt Krzysztof Jezierski wspomniał o powstałej inicjatywie obywatelskiej. Mieszkańcy nie chcą, by linia 400 kV przechodziła przez ich teren, wysyłają w tej sprawie pisma do urzędu gminy, a gmina do inwestora.
- Bardzo o to prosimy i będziemy apelowali na różne sposoby, żeby ta linia ominęła naszą gminę – zapowiedział wójt (brawa zebranych).
- Najlepiej byłoby ominąć wszystkie gminy, to jest naturalna sprawa – odpowiedział dyr. Szulc. – Każdy chce, by szło nie przez moje, tylko przez sąsiada; nie przez moją gminę, tylko przez sąsiednią. Dlatego ta inwestycja znalazła się na liście strategicznych tego kraju. Ustawodawca zauważył potrzebę budowy tej linii, bo mamy świadomość, że te inwestycje nie znajdują przychylności społecznej, a one muszą powstać. Zdanie państwa jest brane pod uwagę. Po dotychczasowych konsultacjach widzimy, że są możliwości poprawienia niektórych wariantów w niektórych miejscach. Ale postulatu ominięcia gminy inwestor nie jest w stanie spełnić.
Przedstawiciele inwestora zaznaczyli, że z wybudowania tej linii gmina odniesie też korzyści – to stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez PSE SA. Właściciele, przez których działki będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenia i odszkodowanie za ustanowienie tzw. służebności przesyłu. A najważniejsze to zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii energetycznych i możliwość rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.
Podczas środowego spotkania mieszkańcy otrzymali ankiety, w których będą mogli ocenić zaproponowane warianty, wpisać swoje uwagi. Spotkania konsultacyjne, jeśli będzie taka potrzeba, będą kontynuowane.
 

ZAPROSZENIE DO WYSZKOWA
 

Spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy linii 400 kV, na którym będą przedstawione warianty przebiegu linii 400 kV przez gminę Wyszków, odbędzie się we wtorek 30 lipca o godz. 17 w Urzędzie Miejskim. 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom