Zmiany w Komendzie Powiatowej PSP

Wydarzenia

Zmiany w Komendzie Powiatowej PSP

05.07.2016
autor: Elżbieta Szczuka
Od 1 lipca obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Wyszkowie pełni mł. bryg. Marek Krzyżański, dotychczasowy dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Z końcem kwietnia br. na emeryturę przeszedł komendant powiatowy Ignacy Woźniak. Do czasu powołania nowego komendanta komendant wojewódzki powierza pełnienie obowiązków komendanta wyznaczonemu oficerowi PSP na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. W maju i czerwcu obowiązki komendanta pełnił bryg. Marek Czestkowski, zastępca komendanta powiatowego, zaś od 1 lipca – mł. bryg. Marek Krzyżański, dowódca JRG. 
Marek Krzyżański w PSP pracuje od listopada 1992 r., cały czas w wyszkowskiej komendzie. Początkowo w podziale bojowym, potem w JRG jako technik. W 2006 r. został zastępcą dowódcy JRG, od stycznia 2007 r. jest dowódcą JRG. W 1996 r. skończył Szkołę Aspirantów w Częstochowie, w 2004 – Szkołę Główną Służby Pożarniczej.  
Marek Krzyżański od lipca miał przejść na emeryturę, złożył już stosowne dokumenty. Ale w czerwcu został wezwany do komendy wojewódzkiej, gdzie dostał propozycję objęcia stanowiska komendanta powiatowego. Po rozmowie z komendantem wojewódzkim złożył raport do komendanta głównego o wycofanie decyzji o odejściu na emeryturę.
Jak nas 4 lipca poinformował oficer prasowy mazowieckiego komendanta, z Komendy Wojewódzkiej PSP nie wyszło jeszcze pismo do starosty w sprawie Marka Krzyżańskiego.
Zgodnie z ustawą o PSP, komendanta powiatowego powołuje komendant wojewódzki w porozumieniu ze starostą. W razie niezajęcia stanowiska lub niezaakceptowania zgłoszonej kandydatury, w terminie 30 dni komendant przedstawia staroście kolejną kandydaturę. W przypadku braku porozumienia w czasie 14 dni wobec tej kandydatury komendant wojewódzki powołuje na stanowisko komendanta powiatowego wskazanego przez wojewodę oficera PSP.
- W maju komendant wojewódzki PSP przysłał mi do uzgodnienia kandydaturę Marka Czestkowskiego na stanowisko komendanta powiatowego – informuje starosta Bogdan Pągowski. – Uzgodniłem ją pozytywnie. Moja rola na tym się kończy.
O tym, kto będzie Komendantem Powiatowym PSP, powinniśmy dowiedzieć się w ciągu 2 miesięcy. Na razie KW PSP w Warszawie jest zaabsorbowana przygotowaniami do szczytu NATO i ŚDM.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom