Zbierają opinie w sprawie likwidacji straży miejskiej

Wydarzenia

Zbierają opinie w sprawie likwidacji straży miejskiej

26.06.2020
autor: Sylwia Bardyszewska
Rada miejska przegłosowała (niejednomyślnie) wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji o opinię w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Wyszkowie.
 
Straż Miejska w Wyszkowie została utworzona w 1991 r., od 2003 r. znajduje się w strukturze Urzędu Miejskiego. Burmistrz wyszedł z propozycją jej likwidacji (z końcem tego roku), a w zamian utworzenia w urzędzie wydziału środowiska, który przejąłby część kompetencji z innych wydziałów, dotyczących np. wycinki drzew, współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska. Część kompetencji straży może trafić np. do wydział gospodarki. 
Obecnie w straży miejskiej jest 10 etatów, w tym 8 obsadzonych. Burmistrza zakłada, że zatrudnienie w nowym wydziale znalazłoby 4 pracowników straży i 4 pracowników innych wydziałów urzędu. - Dla 4 pracowników straży pracy byśmy nie mieli - przyznał Grzegorz Nowosielski na posiedzeniu komisji finansów, która odbyła się przed sesją rady miejskiej. - Rozmawiałem z komendantem straży. Dostałby propozycję zostania naczelnikiem i do niego będzie należało wskazanie osób. Jeśli ktoś będzie chciał się przenieść w ramach porozumienia między pracodawcami do innej jednostki straży miejskiej, oczywiście wyrażę zgodę. Praca w wydziale środowiska to kompletnie inna praca. Nie będzie patroli, kontrole będą incydentalne, to praca stricte administracyjna.
Uchwała o wystąpienie o opinię do Komendanta Wojewódzkiego Policji rozpoczyna procedurę, ale o niczym jeszcze nie przesądza.
W uzasadnieniu czytamy m.in.: „Sytuacja ekonomiczna, w jakiej aktualnie funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego jest trudna - zmniejszony udział w podatku od osób fizycznych, zmniejszone wpływy z lokalnych podatków, przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących na zadania oświatowe oraz przestoje w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych spowodowane epidemią wirusa SARS-co-2 - zmusza do podejmowania kolejnych działań oszczędnościowych. (…) By móc dostosowywać się do wprowadzanych zmian z jednoczesną troską o środki publiczne, działania zmierzające do likwidacji Straży Miejskiej w Wyszkowie są konieczne.”
Na sesji 25 czerwca Adam Szczerba zauważył, że trwają dyskusje o zmianie ustawy o straży miejskiej. - Jeśli w przyszłości będzie miała zwiększone uprawnienia, to stracimy - zauważył. - Aspekt finansowy jest do rozważenia, ale wydaje mi się, że dyskusje powinny być pogłębione. Myślę, że powinniśmy się z tą decyzją wstrzymać.
- Nie wiem, czy uda mi się znaleźć do końca kadencji projekt uchwały, który znajdzie uznanie w pana oczach - skomentował burmistrz. - W 2014 r. komitet, z którego pan startował, miał w programie likwidację straży miejskiej. Rozumiem, że pan zweryfikował pogląd od tamtej pory.
- Nie wiem, czy kiedykolwiek moja uwaga będzie traktowana jako pomysł do dyskusji, a nie prywatny atak na siebie - odparł Adam Szczerba. - Widzę, że pan po raz kolejny mnie atakuje. Ja nie zmieniłem zdania, ale jeśli zmieniają się kompetencje straży miejskiej, to należałoby to rozważyć.
- Nie mam wrażenia, że pan mnie atakuje personalnie. Pan nie zgadza się ze wszystkimi projektami zgłaszanymi na sesje - komentował burmistrz.
- Nie można mówić, że jestem przeciwny każdej uchwale, bo nawet na tej sesji za kilkoma zagłosowałem - przekonywał z kolei radny. - Można zajrzeć do pana programu i sprawdzić, w ilu sprawach pan zmieniał zdanie, np. w kwestii przeniesienia stadionu.
- Różnica między mną a panem jest taka, że jak ja zmienię zdanie, to potrafię powiedzieć, dlaczego i to uzasadnić. Zmieniają się warunki, czasy, podejście do niektórych spraw się zmienia.
Za projektem uchwały zagłosowało 11 radnych, 3 było przeciw, 1 wstrzymało się od głosu (6 radnych było nieobecnych).
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom