Wydarzenia

1 / 2

Zarząd powiatu z absolutorium (foto)

05.07.2016
autor: Ewa Elward
Radni większością głosów przyznali zarządowi powiatu absolutorium za ubiegły rok. Krytyczne uwagi mieli radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Na inwestycje powiat wydał ponad 11 mln zł (prawie 14% wydatków).
Za przyjęciem sprawozdań finansowych za 2015 r. głosowało 14 radnych, natomiast troje, Renata Rębała, Waldemar Sobczak i Jerzy Żukowski z PiS, wstrzymało się od głosu. Oni byli też przeciwni udzieleniu absolutorium za 2015 zarządowi. Zarzucili mu niewłaściwe wydatkowanie środków, nietrafione decyzje.   
Dochody budżetu wyniosły 85.166.364 zł (niższe o prawie 4% niż w 2014), w tym subwencje: 37.891.667 zł, dochody własne: 22.199.183 zł, dotacje i środki na zadania bieżące: 17.970.526 zł, na inwestycje: 7.104.988 zł. 
Wydatki to kwota 84.918.306 zł (niższa o prawie 6% niż w 2014), w tym majątkowe: 11.704.500 zł (13,7% ogółu wydatków): 3,2 mln zł dotacje z funduszy celowych i budżetu państwa, 2,5 mln zł środki własne, 2,2 mln zł pomoc z innych samorządów i Lasów Państwowych, prawie 2 mln zł kredyty i pożyczki, 1,7 mln zł dotacje europejskie. Wydatki inwestycyjne stanowią 13,7% ogółu wydatków (w roku 2014 – 18,5%). 
Budżet powiatu zamknął się nadwyżką 248.057 zł, przy planowanym deficycie prawie 2,8 mln zł. Dług wyniósł 9,8 mln zł (11,5% dochodów). 
– Chcielibyśmy, by inwestycje były na poziomie 30-40%, ale są, jakie są – podsumował starosta Bogdan Pągowski.
 
Drogi, szkoły i szpital
Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę kosztowało 1.587.169 zł (środki własne 476.400 zł, szpitalne 123.929 zł, zewnętrzne 987.980 zł), poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach polsko-szwajcarskiego programu – 1.049.154 zł (śr. własne 150 tys. zł, z programu 850 tys. zł, reszta z gmin). Przebudowano odcinki dróg w Białymbłocie-Kobylej (133m), Zabrodziu (129m), Woli Mystkowskiej (217m), Rząśniku (166m), Leszczydole-Nowinach (189m).   
Wykonano I etap budowy drogi Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka – 6.675.051 zł (śr. własne 2.107.751 zł, dotacja 3 mln zł, udział gmin 1.567.300 zł), II etap budowy drogi Nowa Wieś-Porządzie – 692.612 zł (śr. własne 612 zł, pożyczka 192 tys. zł, Nadleśnictwo Wyszków 200 tys. zł, gm. Brańszczyk 300 tys. zł). Przebudowana została droga Deskurów-Drogoszewo za 122.020 zł (śr. własne 72.020 zł, dotacja 50 tys. zł). Przebudowano most (z budową kładki) na Wymakraczu w Długosiodle – 218.155 zł (śr. własne 118.155 zł, dofinansowanie 88.126 zł, gm. Długosiodło 11.974 zł). Budowa kompleksu sportowego przy CEZiU Kopernik kosztowała 411.439 zł (śr. własne 311.439 zł, dofinansowanie 100 tys. zł). Za przebudowę instalacji elektrycznej w ZS1 zapłacono 239.302 zł. Na budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie powiat wydał 452.138 zł.
 
Odmienne wrażenia radnych 
– Jestem pod wrażeniem, że tak udało wam się wykonać budżet, ale trudności pewnie wam to nie sprawiało, bo jesteście doświadczonymi samorządowcami – stwierdził radny Jan Getka.
Inaczej ocenili to radni PiS, zarzucając zarządowi złą politykę finansową.
– Jeszcze nie tak dawno był pan radnym opozycyjnym i całkiem była inna reakcja niż dziś, jak pan jest w koalicji – do radnego Getki zwrócił się Waldemar Sobczak. Wyjaśnił przyczyny braku poparcia dla zarządu.  
– Nie wszystkie decyzje dotyczące dysponowania środkami publicznymi w naszej ocenie są słuszne – mówił. – Mamy uwagi i zastrzeżenia dotyczące samych zmian, jak i realizacji budżetu. Brak jakiejkolwiek decyzji dotyczącej racjonalizacji wydatków i szukania oszczędności budżetowych. 
Radni opozycyjni mieli zastrzeżenia m.in. do zaciągania kredytów i pożyczek, w konsekwencji zadłużania powiatu, utrzymywania pracowników z uprawnieniami emerytalnymi, generowania kosztów przez POKiS (kosztuje ponad 300 tys. zł, zatrudnia 1 pracownika i dyrektora, koszty ich utrzymania stanowią ponad 50% tej kwoty) czy zatrudnienie dodatkowo kancelarii prawniczej. Największe zarzuty dotyczyły prac drogowych i udziału zarządu w dialogu z pielęgniarkami.  
– Planowanie inwestycji drogowych odbywa się bez uwzględnienia niezwłocznych i potrzebnych napraw nawierzchni najważniejszych dróg powiatowych. Przebudowano 6 km dróg powiatowych, jest ich 300 km. Odtworzenie zniszczonej nawierzchni drogowej przy takim planowaniu zajmie nam 50 lat – ocenił. Dodał, że część odpowiedzialności za spór w szpitalu ponosi „zachowawcza i pasywna” postawa zarządu, przyznanie nagrody dla dyrektor szpitala. Opozycja oskarżyła też koalicję o brak dialogu i dobrej woli do współpracy.
 
Głosowanie nie odkrywcze
Starosta Bogdan Pągowski nie zgodził się z zarzutami, zwłaszcza dotyczącymi niegospodarności.  
- Te 300 zł (zobowiązania wymagalne powiatu to 327 zł nieodebranego, mimo wezwań, odszkodowania za przejęte grunty pod drogę dla 7 osób – EE) to niebagatelna suma i nie można zagłosować za? – pytał przewrotnie starosta. Przekonywał, że zadłużenie utrzymuje się na stałym poziomie i jest nieuniknione, ponieważ powiat ze środków własnych nie jest w stanie realizować inwestycji. Natomiast przykładem gospodarności ma być połączenie ZS nr 2 z CKP, przekazanie prowadzenia ZS w Zabrodziu gminie i sprzedaż jej tego obiektu. 
– Co do strajku pielęgniarek, nie będę komentował, wiecie, kto tę sprawę nagłośnił, kto za tym chodził – zastrzegł starosta, podkreślając, że decyzje finansowe dyrektor szpitala są suwerenne i rada powiatu nie może na nie wpływać. 
– Nie liczyłem, panie radny – zwrócił się do Waldemara Sobczaka – że zagłosujecie za udzieleniem absolutorium. Nie jest to dla mnie odkrywcze. Od paru lat obserwujemy, że za budżetem nie głosujecie, za zmianami się wstrzymujecie. To znaczy, że nie są to wasze budżety? – dodał.    
Opozycja w głosowaniu nie poparła zarządu, uchwały i absolutorium zostały przyjęte 14 głosami.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom