Zainteresowani ulgą w opłacie śmieciowej

Wydarzenia

Zainteresowani ulgą w opłacie śmieciowej

12.12.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Do urzędu miejskiego zaczynają zgłaszać się mieszkańcy zainteresowani ulgą w tzw. opłacie śmieciowej, która od stycznia będzie przysługiwała za posiadanie kompostownika. Co ważne, będą musieli złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Jak już informowaliśmy, zgodnie z nowymi przepisami gmina zobowiązana jest do wprowadzenia ulgi w opłacie śmieciowej dla mieszkańców, którzy posiadają kompostowniki. Przypomnijmy, że od 1 stycznia miesięczna opłata za odbiór opadów w gminie Wyszków wzrośnie do 25,90 zł od osoby za śmieci segregowane i 51,80 zł za śmieci niesegregowane. Ulga za kompostownik wyniesie 4%. Póki gmina nie przyjmie nowego regulaminu gospodarowania odpadami komunalnymi, bez względu na ulgę bioodpady można zawozić również do PSZOK lub wystawiać za furtkę.
Z uwagi na ulgę, rada miejska musiała przyjąć nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zebrała się w tej sprawie na sesji nadzwyczajnej we wtorek 10 grudnia. - Nie wstawiliśmy na sztywno tych 4%. Będziemy analizować koszty związane z systemem, będziemy reagować wysokością tej stawki - zapowiedział skarbnik gminy Dariusz Korczakowski.
- Nowe stawki wejdą od stycznia. Kiedy te deklaracje? - zapytał Krzysztof Sobieski.
- Przepisy są zmienione, ale mieszkańcy nie muszą składać drugi raz deklaracji, chyba że coś się zmienia lub mamy nowych mieszkańców - poinformował skarbnik.
- To te 4%wchodzi automatycznie? - dopytywał Piotr Pokraśniewicz.
- Jeśli ktoś chce skorzystać ze zwolnienia, musi złożyć deklarację - uzupełnił Dariusz Korczakowski. - Ale postawienie kompostownika nie jest prostą sprawą. Przygotujemy informację, jak ma wyglądać kompostownik, żeby spełniał wymogi. Jako ciekawostkę mogę podać, że musi być 7,5 m od granicy działki i 15 m od domu.
Deklarację można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Z tej ostatniej formy mogą skorzystać posiadacze podpisu elektronicznego.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom