Zagadnienia bezpieczeństwa, związane z frezowaniem CNC

Wydarzenia

Zagadnienia bezpieczeństwa, związane z frezowaniem CNC

28.08.2018
autor: Red.
Frezowanie z wykorzystaniem frezarki CNC, charakteryzuje się wysokim stopniem obciążenia miejscowego obrabianych przedmiotów i wykorzystywanych w tym celu narzędzi. Oznacza to również konieczność zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa, związanych z tymi urządzeniami.

Bezpieczeństwo elektryczne

Frezarki CNC są urządzeniem o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Znajdujące się w niej komponenty nie tylko nagrzewają się podczas pracy, ale też generują, indukują, lub przetwarzają napięcie o bardzo wysokich wartościach (dotyczy to również płytek sterujących). Dlatego pod żadnym pozorem nie można dopuścić do odłączenia frezarki od dopływu energii elektrycznej, zarówno podczas pracy, jak i podczas instalacji.

Drzwiczki to podstawa

Olbrzymia większość frezarek CNC jest wyposażona w charakterystyczne drzwiczki, które - przynajmniej w teorii - powinny być zabezpieczone specjalnym czujnikiem zamknięcia. Długotrwała i monotonna praca zwiększa ryzyko włożenia rąk do wewnętrznej części maszyny podczas trwania procesu obróbczego. Tym samym, wszelkie drzwiczki powinny być zabezpieczone odpowiednim zamkiem elektromagnetycznym.

Kontrola narzędzi

Frezarka przed rozpoczęciem pracy powinna być odpowiednio skontrolowana przez pracownika. Do podstawowych elementów poddanych analizie podczas oględzin należą narzędzia, uchwyty detali (szczęki), trzpienie, pierścienie i inne elementy, które podczas pracy urządzenia są narażone na silne oddziaływania fizyczne. Kontroli powinien być poddany również system zabezpieczający drzwi przed otwarciem podczas pracy urządzenia i elementy układu zasilającego.

Stabilny uchwyt detalu

Frezarki CNC charakteryzują się bardzo dużymi siłami oddziaływania pomiędzy elementem obrabiającym i obrabianym. Dlatego zawsze należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowy uchwyt każdego z tych elementów. Nieprawidłowe zamocowanie jednego z nich może doprowadzić do jego wyrwania z uchwytu a następnie - do przebicia obudowy maszyny (zwłaszcza przy dużych i szybko poruszających się elementach).

Odpowiednie wymiarowanie

Pod żadnym pozorem nie należy frezować tych detali, których wymiary przekraczają dopuszczalne granice. Jest to bardzo dużym zagrożeniem zarówno dla obudowy urządzenia, jak również - dla integralności i poprawnego działania wszystkich podzespołów. Zbyt duże elementy mogą też uszkodzić obudowę frezarki a nawet doprowadzić do jej penetracji.

Wszystkie wyżej wymienione kwestie są zwykle rozwijane w instrukcjach obsługi frezarek konkretnych producentów.

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom