Za serca pełne miłości (foto)

Wydarzenia

Za serca pełne miłości (foto)

05.07.2016
autor: Elżbieta Szczuka
Seniorzy z Lucynowa Dużego po raz piąty spotkali się na „Niedzieli seniora”, tym razem 3 lipca. Organizacją tej sympatycznej uroczystości zajmują się: sołtys Eugeniusz Zaremba, Rada Sołecka, Zarząd Wspólnoty Gruntowej, finansowo wspiera ją Gmina Wyszków.
Niedziela seniora (dla mieszkańców Lucynowa Dużego, którzy przeżyli 70 lat i więcej) na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń wsi. Rozpoczyna ją Msza św. w kościele pw. św. Antoniego w intencji seniorów, ich bliskich i zmarłych. Odprawił ją ks. proboszcz Dariusz Niewęgłowski.
- Każdy z nas z czasem staje się seniorem, nie wiadomo, kiedy przekraczamy pewne granice czasowe – skonstatował ks. Dariusz.
Odczytał końcowy fragment pięknego listu św. Jana Pawła II „Do moich braci i sióstr, ludzi w podeszłym wieku”. Zachęcał seniorów do cieszenia się życiem.
Po mszy seniorzy i ich goście zostali obdarowani słodkościami, wystąpił zespół śpiewaczy „Nadbużanie”. Potem wszyscy przenieśli się do strażackiej remizy, gdzie czekał już pyszny poczęstunek, a także wiele niespodzianek, prezentów. 
- Dziękujemy za wasze serca pełne miłości i wdzięczności dla naszej społeczności – mówiła prowadząca imprezę Mirosława Zaremba. – Stąd ta uroczystość.
Biesiadę gra na akordeonie uprzyjemniał Czesław Kwiatkowski, miejscowy organista. Były wspólne śpiewy i tańce. Jednym z gości był burmistrz Grzegorz Nowosielski.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom