Wyszków: komunikacja przyszłości

Wydarzenia

Wyszków: komunikacja przyszłości

28.09.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Wyznaczenie strefy centrum z ograniczeniem ruchu samochodów, ograniczenie, a z czasem nawet wyprowadzenie z centrum miasta ruchu ciężarowego, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na części ulic i stref płatnego parkowania – to tylko niektóre pomysły opracowania „Zrównoważona polityka transportowa Wyszkowa”. Niektóre propozycje są wręcz rewolucyjne, ale nad opracowaniem warto się pochylić i z niektórych rozwiązań skorzystać.
 
Urząd miejski zlecił opracowanie w ramach programu mobilności, na którego realizację pozyskał dofinansowanie. W ramach tego samego programu budowana jest m.in. kładka przez Bug.
 
Centrum

Proponowane działania autorzy opracowania podzielili na dwa etapy: do 2020 r.  i późniejszy. W pierwszym etapie sugerują m.in. „wyznaczenie strefy centrum, w której piesi i rowerzyści będą uprzywilejowani względem pojazdów”, obniżenie natężenia ruchu, szczególnie tranzytowego w centrum miasta. Strefę centrum miałyby wyznaczać ulice: Kościuszki, 11 Listopada, Prosta, Świętojańska, Daszyńskiego, Białostocka i rondo ks. Mieczkowskiego. Założeniem jest rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i zmniejszenie ruchu samochodów. Ważnym punktem jest tu parking P+R przy ul. Leśnej.
 
Ruch jednokierunkowy
 
Autorzy opracowania proponują zmiany organizacji ruchu w mieście, niektóre dość rewolucyjne, np. ulice jednokierunkowe z kontrapasami dla pojazdów komunikacji zbiorowej i/lub rowerzystów, strefy Tempo-30, strefy zamieszkania, woonerfy, na których priorytet mają piesi i rowerzyści. Ważnym celem jest poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza że ewentualna strefa centrum obejmie dwie ruchliwe ulice: krajową Kościuszki i wojewódzką Pułtuską.
Propozycje zmian organizacji ruchu w centralnej strefie Wyszkowa oparto o filozofię uspokojenia ruchu samochodowego poprzez wprowadzenie dróg jednokierunkowych. „Takie rozwiązania, poprzez wydłużenie przejazdu (drogi oraz czasu) przez dany obszar, powodują zniechęcenie kierowców pokonujących go do tej pory w miejskich przejazdach tranzytowych (pomiędzy dzielnicami miasta) oraz wymuszają wydłużenie drogi pomiędzy źródłem a celem podróży, co skutkować będzie zmniejszeniem ruchu na wybranych ciągach komunikacyjnych oraz ograniczeniem liczby relacji skrętnych na skrzyżowaniach” – czytamy w opracowaniu. Ma to także zwiększyć przepustowość skrzyżowań.
Wariant minimalistyczny zakłada utrzymanie ruchu jednokierunkowego na ul. Wąskiej i wprowadzenie go na ul. Nadgórze od Jordanowskiej do Białostockiej (w kierunku Białostockiej) i Ratuszowej (w kierunku Bankowej).
 
 
Jest też wariant rewolucyjny, którego wdrożenie – jak przyznają sami autorzy – „diametralnie zmieniłoby zasady poruszania się samochodem po centrum Wyszkowa. Przed wprowadzeniem tak szeroko zakrojonych zmian należy przeprowadzić badania ruchu i analizę przepustowości poszczególnych elementów sieci ulicznej, w tym także poza obszarem wskazanym do wprowadzenia zmian”.
W tej propozycji jednokierunkowe miałyby być nie tyle ulice Wąska, Nadgórze i Ratuszowa, ale także:
Sowińskiego od Prostej do Pułtuskiej (w kierunku Pułtuskiej)
Pułtuska od Sowińskiego do 11 Listopada (w kierunku 11 Listopada)
11 Listopada od wjazdu do WOSiR do Kościuszki (w kierunku Kościuszki)
1 Maja w kierunku Prostej
Prosta od 1 Maja do Świętojańskiej (w kierunku Świętojańskiej)
Świętojańska (i Daszyńskiego) od Prostej do Białostockiej (w kierunku Białostockiej)
Kowalskiego w kierunku Strumykowej
Strumykowa w kierunku Browarnej
Browarna w kierunku Nadgórza
 

 
Ograniczone parkowanie
 
Autorzy opracowania zwracają uwagę na problemy z parkowaniem w Wyszkowie i proponują rozwiązanie – wprowadzenie płatnego parkowania w centrum miasta.
„Swoboda i duża dostępność do bezpłatnych miejsc parkingowych w pasie drogowym ulic w Wyszkowie, szczególnie w obszarze centrum, oraz możliwość nieograniczonego czasowo parkowania, przyczynia się zarówno do bardzo dużego ograniczenia rotacji miejsc parkingowych, jak i do zwiększenia ruchu pojazdów. Efektem jest wysoki spadek przepustowości ulic w centrum miasta, wydłużenie czasu znalezienia wolnego miejsca parkingowego.
Najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie rotacji jest utworzenie strefy płatnego parkowania (SPP) z cenami dostosowanymi do popytu na miejsca parkingowe (im większy, tym wyższa cena). Stworzenie SPP wymusi rotację miejsc parkingowych oraz przyczyni się do spadku liczby samochodów w takiej strefie. Wskazane jest także utworzenie podstref tak, by wydawane abonamenty obowiązywały tylko w jednej podstrefie (w pozostałych podstrefach obowiązywałaby opłata za parkowanie), co także przyczyni się do zwiększenia rotacji miejsc parkingowych, ponieważ kierowcy nie będą zajmować miejsc w innych podstrefach, niż wskazana w abonamencie, bez ważnej przyczyny. Efektem ubocznym może być przenoszenie się części pojazdów poza SPP na miejsca niepłatne, dlatego też ważny jest monitoring miejsc parkingowych poza granicami SPP i jej ewentualne rozszerzanie na kolejne nowe obszary miasta”.
Autorzy opracowania proponują podział centrum na dwie strefy płatnego parkowania. Strefa A – większa i droższa, podzielona na dziewięć podstref, obejmuje fragment miasta między ulicami: Kościuszki, 11 Listopada, Okrzei, Prostą, Świętojańską, Daszyńskiego, Białostocką i Kościuszki. 
Strefa B to trzy podstrefy: 1 – między Dworcową a Prostą, 2 – na wyjeździe z miasta, od Kościuszki i Białostockiej w stronę rzeki (Strażacka, Joselewicza, Kościelna), 3 – między Kościuszki, Okrzei a 3 Maja.
Możliwości poboru opłat: parkingowi, parkomaty, zakup biletów parkingowych w wyznaczonych punktach i uzupełnianie danych przez parkującego lub ich kasowanie w kasownikach, aplikacje w smartfonach, szlabany z parkomatami, abonamenty parkingowe.
Na preferencyjne warunki mogą oczywiście liczyć mieszkańcy stref. 
„Działaniem synergicznym, mającym wpływ na zmniejszenie się liczby parkujących pojazdów, jest budowa parkingów P+R w pobliżu stacji kolejowych lub ważnych przystanków komunikacyjnych, umożliwiających pozostawienie auta i dalszą podróż transportem publicznym. Dzięki temu rozwiązaniu część podróżujących pozostawi pojazd przed wjazdem do Wyszkowa. Zalecanym rozszerzeniem jest włączenie parkingów P+R w system komunikacji miejskiej, np. poprzez umożliwienie tańszego lub bezpłatnego przejazdu osobom pozostawiającym swoje pojazdy na parkingu P+R” – czytamy w opracowaniu.
 
Po 2020 r.
 
Autorzy proponują po 2020 r. m.in. wprowadzenie strefy czystego transportu (niskoemisyjnej) i spore ograniczenia w ruchu ciężarowym w mieście: zamknięcie ulic Kościuszki, Sowińskiego, Pułtuskiej (od ronda Szaniawskiego do ul. Sowińskiego), Warszawskiej (most), Białostockiej (od ronda Mieczkowskiego do obwodnicy śródmiejskiej). Tranzyt miałby się odbywać oczywiście obwodnicą śródmiejską. Gmina byłaby wówczas jedynym zarządcą dróg w centrum miasta.
KA-MED maj 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość