Wyprawka szkolna

Wydarzenia

Wyprawka szkolna

07.08.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Do dyrektorów szkół można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania mogą skorzystać uczniowie klas VI szkoły podstawowej, III gimnazjum i  szkół ponadgimnazjalnych.
W roku szkolnym 2016/2017 programem zostaną objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wsparcie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Mogą na nią liczyć uczniowie klas I - III  oraz VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
Wnioski z kopiami orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy składać do dyrektorów szkół.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom