Wyprawka szkolna

Wydarzenia

Wyprawka szkolna

08.08.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
W roku szkolnym 2017/2018 wsparciem zostaną objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • słabowidzący
 • niesłyszący i słabosłyszący
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
Z dofinansowania będą mogli skorzystać uczniowie:
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Dotyczy to następujących uczniów:
 • klasy II i III szkoły podstawowej
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Wnioski, z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
Kwoty dofinansowania:
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej – do 175 zł
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – do 225 zł
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia – do 390 zł
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum – do 445 zł
Fotobudka star - poziom
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Jesteście solą tej szkoły (foto)

Jesteście solą tej szkoły (foto)

126 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej wraz z rodzicami odebrało wyróżnienia podczas gali podsumowującej pracę w I semestrze roku szkolnego 2017/2018, 6 lutego w WOK „Hutnik”.
zobacz więcej
Porządkują reklamowy bałagan

Porządkują reklamowy bałagan

Urzędnicy miejscy przeprowadzili kontrolę reklam znajdujących się w pasach dróg gminnych i okazało się, że większość umieszczono nielegalnie. Właściciele mają miesiąc na ich usunięcie. Gotowy jest też projekt uchwały mającej porządkować przestrzeń publiczną, sytuowanie reklam i wygląd budek usługowo-handlowych. Po uzgodnieniach z różnymi instytucjami projekt przejdzie konsultacje społeczne.
zobacz więcej
Starym mostem tylko wyjeżdżamy

Starym mostem tylko wyjeżdżamy

We wtorek 15 maja ok. godz. 15 zamknięty został jeden pas ruchu na tzw. starym moście samochodowym. Z Wyszkowa mostem można tylko wyjechać, wjazd możliwy jest tylko mostem północnym. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu związana jest z budową kładki dla pieszych i rowerzystów.
zobacz więcej
LIST DO REDAKCJI: Gimnazja do likwidacji?

LIST DO REDAKCJI: Gimnazja do likwidacji?

Zgodnie z zapowiedziami MEN, 1 września 2017 roku gimnazja zostaną zlikwidowane. W  ich miejsce (oraz dotychczasowych 6 - klasowych podstawówek), zostaną wprowadzone 8-klasowe szkoły podstawowe. Zapowiadana likwidacja gimnazjów jest przedmiotem ostrej krytyki wielu środowisk zawodowych i społecznych. W moim przekonaniu, gimnazja przeszły długą drogę rozwoju i dobrze zdają egzamin ze swej działalności edukacyjnej. Ich zlikwidowanie – i zastąpienie wydłużoną, 8-letnią szkołą podstawą - odbędzie się ze szkodą dla młodego pokolenia i polskiej edukacji. Poniżej postaram się uzasadnić moje stanowisko, odnosząc się do tez, które w zamyśle autorów zmian mają poprawić jakość kształcenia w Polsce.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
manhattan