Wybory w Kręgach Nowych, Ślubowie i Fideście (foto)

Wydarzenia

Wybory w Kręgach Nowych, Ślubowie i Fideście (foto)

13.03.2019
autor: Elżbieta Szczuka
W miniony weekend 9 i 10 marca odbyły się zebrania sołeckie w Kręgach Nowych, Ślubowie i Fideście – wybierano sołtysów i rady sołeckie na nową, pięcioletnią kadencję. W Ślubowie sołtysem został Jan Gawlik, w Kręgach i Fideście pozostali dotychczasowi sołtysi: Mirosław Piątek i Zdzisław Karp.
W sobotę w świetlicy w Kręgach (gm. Somianka) spotkali się mieszkańcy Krąg Nowych (gm. Wyszków) – na zebranie wiejskie na 162 uprawnionych przyszło 28 osób (17,3%). Gościem zebrania był burmistrz Grzegorz Nowosielski.
Sołtys Mirosław Piątek przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej. W czasie czteroletniej kadencji na 9 zebraniach rada omawiała szereg problemów dotyczących wioski. Te najważniejsze dotyczyły budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 62, zagospodarowania tzw. kopalni  (ma być to miejsce spotkań dzieci  dorosłych), utwardzenia dróg lokalnych i wymiany linii energetycznej SN i NN.
- Co roku dostajemy z Urzędu Miejskiego tzw. fundusz sołecki, średnio ok. 14 tys. zł., który wydajemy na bieżące utrzymanie dróg i oświetlenie uliczne. Z ostatnich dwóch funduszy część pieniędzy przekazaliśmy Gminie na zaprojektowanie drogi i placu sportowo-rekreacyjnego.
Prace dotyczące powstania na terenie dawnej kopalni placu sportowo-rekreacyjnego są w toku. Teren został skomunalizowany, wycięto przeszkadzające drzewa, zasypano wyrobisko ziemią z budowanej obwodnicy Wyszkowa. Teren ma być ogrodzony i wyłożony kostką, znajdą się na nim altany z grillem i ławki. To pierwszy etap prac, planowane są i inne atrakcje.
- W sprawie dotyczącej chodnika (teren należy do GDDKiA) jesteśmy w punkcie wyjścia. Ustalono, że kolejny projekt będzie gotowy na wiosnę. Planowane jest położenie kabla energetycznego i zbudowanie na niej chodnika.
Trzecią sprawą jest utwardzenie lokalnych dróg. Obecnie kończą się wykupy ziemi, jest obietnica wykonania  w tym roku projektu i utwardzenia metodą powierzchniowego utrwalania. 
- Jeśli chodzi o wymianę i modernizację linii energetycznej średniego i niskiego napięcia, to sprawa jest na etapie przygotowania kolejnego projektu.
Do poruszonych tematów odniósł się burmistrz Grzegorz Nowosielski. Chodnik (ok. 5,5 km długości) wzdłuż drogi nr 62, o nawierzchni bitumicznej, jest projektowany od Rybienka Nowego do Krąg; są pewne problemy ze względu na trudny teren. Jest założenie, że chodnik zmieści się  w pasie drogowym, w związku z czym trzeba wyciąć niektóre topole oraz zwęzić rowy. Jest już wykonana koncepcja. Chodnik, wg wytycznych Generalnej Dyrekcji, zaprojektuje Gmina Wyszków i uzyska pozwolenie na budowę, a wykona GDDKiA. – Wydaje się, ze jesteśmy na dobrej drodze do zaprojektowania i wykonania – podsumował. 
- Od przyszłego roku wchodzimy w drogi z potrójnym natryskiem asfaltowym – burmistrz odniósł się do utwardzenia dróg lokalnych. – Takie drogi zaczęły już wykonywać samorządy, one są tańsze jak asfalty i tu nie trzeba pozwolenia na budowę. W tym roku wyselekcjonujemy drogi, które będą robione w przyszłym roku.
Burmistrz obiecał, że będzie rozmawiał z dyrektorem Energetyki w sprawie modernizacji linii energetycznych.
Mieszkańcy Krąg Nowych ponownie wybrali na sołtysa Mirosława Piątka (jednomyślnie, był jedynym kandydatem), pomagać mu będzie rada sołecka w składzie: Andrzej Szurawski, Krzysztof Tryc i Emilia Gadomska.
Ślubów i Fidest
Również w sobotę, w domu sołtys Danuty Więckiewicz (z powodów osobistych tym razem nie kandydowała), odbyło się zebranie wiejskie w Ślubowie. Z ramienia Urzędu Miejskiego obecny był naczelnik Robert Garbarczyk. Na 126 uprawnionych do głosowania przyszło 46 osób (35,5%). Zgłoszono dwie kandydatury: Jana Gawlika i Artura Pielaka, którzy otrzymali odpowiednio 29 i 17 głosów. Do rady sołeckiej wybrano: Adama Skwarę, Artura Pielaka i Grażynę Nożykowską.
W Fideście na niedzielne zebranie przyszło 27 osób (40,9%) na 66 uprawnionych. Zgłoszono 1 kandydata, był nim dotychczasowy sołtys Zdzisław Karp – otrzymał 27 głosów. Radę sołecką tworzą: Bożena Powierża, Leszek Powierża, Jarosław Lipiński.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom