Wszystkich nie udało się zadowolić

Wydarzenia

Wszystkich nie udało się zadowolić

07.11.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Radni miejscy uchwalili przygotowywane od wielu miesięcy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Odrzucili ponad 80 uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Dotyczyły głównie zabudowy na terenach zalewowych i w enklawach leśnych.
Studium uchwalane jest dla całej gminy, wytycza kierunki jej rozwoju i muszą być z nim zgodne plany zagospodarowania poszczególnych miejscowości. W trakcie wielomiesięcznych prac nad projektem odbywały się m.in. konsultacje społeczne, na których mieszkańcy zgłaszali uwagi głównie w kwestii dróg i zabudowy. Spore emocje budziły dyskusje na temat terenów wskazanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jako zagrożone powodzią, co znacznie ogranicza inwestycyjne plany właścicieli nieruchomości. Tymczasem mieszkańcy twierdzą, że „powódź nie doszła do nich” nawet w 1979 r. Urzędnicy rozkładają jednak ręce i podkreślają, gmina nie miała innego wyjścia, jak wkreślenie do studium linii zalewowej wytyczonej przez RZGW. Podają przykład Rybienka Leśnego, gdzie, przyjmując plan zagospodarowania, gmina wskazała możliwość zabudowy pod warunkami wypracowanymi wspólnie z RZGW. Uchwałę zaskarżył jednak wojewoda, a jego stanowisko utrzymały w mocy najpierw Wojewódzki, a później Naczelny Sąd Administracyjny.
Przyjmując nowe studium, radni odrzucili ok. 80 uwag mieszkańców. Dotyczyły zabudowy na terenie zalewowym, a także w środku lasów, w sporej odległości od zabudowań lub zbyt blisko trasy nr 8.
- Ten dokument jest kompromisem. Wszystkich mieszkańców nie udało nam się zadowolić – podkreśliła naczelnik wydziału zagospodarowania przestrzennego Iwona Kozon. – Generalnie przewartościowaliśmy naszą gminę. Część północna jest mniej zainwestowana, co wynika właśnie z przepisów prawa dotyczących terenów zalewowych i cennych przyrodniczo. Rozwój budownictwa przewidujemy w kierunku południowym i zachodnim.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom