Wraca uchwała reklamowa. Będzie mniej restrykcyjna?

Wydarzenia

Wraca uchwała reklamowa. Będzie mniej restrykcyjna?

06.06.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Gmina po raz kolejny przystępuje do ustalenia zasad sytuowania w mieście reklam.
 
Przypomnijmy, że decyzję o przystąpieniu do prac związanych z porządkowaniem reklamowego chaosu radni podjęli już w 2015 r. Prace i konsultacje trwały 2 lata. W tym czasie uchwała już raz została uchylona przez wojewodę, który uznał, że samorząd nie ma prawa ingerować w wygląd pawilonów handlowych. Wtedy prace prowadzono od nowa. Ostatecznie zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych rada miejska przyjęła 30 listopada 2017 r. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 15 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Weszła w życie 9 lutego 2018 r. Od tego czasu nowe reklamy powinny spełniać określone wymogi. W przypadku istniejących na dostosowanie się było 18 miesięcy, a więc do 10 sierpnia 2019 r. 
Tymczasem w marcu burmistrz zaproponował radnym uchylenie uchwały. - Nie zmieniamy idei, myślenia o porządkowaniu przestrzeni publicznej, ale być może niektóre przepisy wymagają złagodzenia - przekonywał wówczas Grzegorz Nowosielski. - Część zapisów należy skonsultować, część przemyśleć. Mamy sporo sygnałów, że nowe zapisy nie są znane społeczeństwu, firmom, przedsiębiorstwom, nie są akceptowalne. Praca nad uchwałą pozwoli znaleźć balans miedzy przedsiębiorcami a przepisami. Dlatego proponujemy uchylić uchwałę i rozpocząć prace nad nową. Chcemy porządkować przestrzeń, ale w zgodzie z oczekiwaniami społeczeństwa i przedsiębiorców, którzy zgłaszają się do urzędu.
W marcu za uchyleniem uchwały zagłosowało 17 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Na ostatniej sesji, 30 maja, radni jednogłośnie przystali na przygotowanie nowego projektu uchwały. Ma regulować zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom