Wnioski na obwodnicę i 3 Maja

Wydarzenia

Wnioski na obwodnicę i 3 Maja

21.09.2016
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
Gmina Wyszków złożyła wnioski o dofinansowanie budowy obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV oraz na kolejną tzw. schetynówkę – rozbudowę ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej.
Projekt budowy śródmiejskiej obwodnicy jest jednym z kilku, które tworzą Plan Inwestycyjny dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego (tzw. RITy – Regionalne Inwestycje Terytorialne). Otrzymanie dofinansowania uzależnione jest również od tego, czy lider partnerstwa – Miasto Ostrołęka, odpowiadające za realizacje projektu głównego, dofinansowanie otrzyma. Jeśli nie, projekty składające się na wiązkę projektów (w tym wyszkowski) automatycznie tracą możliwość dofinansowania.
Projektowany III i IV etap obwodnicy rozpoczyna się na terenie dzielnicy przemysłowej Wyszkowa za skrzyżowaniem ul. Leśnej z II etapem obwodnicy i przecina linię kolejową Warszawa – Ostrołęka. Dalej trasa przecina drogę powiatową kończąc się na ul. Białostockiej oraz drodze gminnej Brańszczyka – jednym ciągu komunikacyjnym stanowiącym bezpośrednie połączenie z węzłem drogi S8 relacji Warszawa – Białystok. W efekcie ma powstać droga o dł. 1,8 km wraz z drogami serwisowymi wzdłuż projektowanej obwodnicy i przebudowana istniejąca sieć uzbrojenia terenu. Całkowita wartość zadania: 31.926.021 zł, w tym dofinansowanie w wys. 75%: 23. 944.515 zł.
Gmina stara się także o dofinansowanie rozbudowy ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej. – Kończymy schetynówkę tegoroczną (ul. Okrzei) i złożyliśmy już wniosek na nową – informuje burmistrz Grzegorz Nowosielski.
Termin realizacji inwestycji to 30 listopada 2017 r. Jej wartość ogółem oszacowana jest na 5.933.992 zł, w tym dofinansowanie w wys. 50%: 2.966.966 zł. Rozbudowa ul. 3 Maja zakłada m.in.: budowę jezdni głównej, zatok parkingowych, zatoki autobusowej, chodników, ścieżek rowerowych dwukierunkowych, przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz przebudowę dojazdu do przejazdu kolejowego (żeby ścieżka rowerowa przechodziła też przez tory).
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom