Wnioski do połowy września

Wydarzenia

Wnioski do połowy września

08.09.2016
autor: Ewa Elward
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjmuje zgłoszenia na terapie (z wyjątkiem SI) w bieżącym roku szkolnym. Wnioski można składać do 16 września. 
W tym roku nie będą przyjmowane wnioski na terapię SI (integracja sensoryczna, ważna m.in. przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu), ponieważ placówka ma ograniczone możliwości jej przeprowadzania, zaś lista oczekujących jest długa. Zakwalifikowane będą dzieci już czekające w kolejce. Można natomiast wnioskować o wykonanie diagnozy SI (stan obecny i potrzeby, kierunki i formy działań). Rodzice zgłaszający potrzebę takiej terapii w ubiegłych latach powinni aktualizować dane. 
Wnioski przyjmowane są na terapie: logopedyczną, pedagogiczną i inne. Zajęcia logopedyczne rozpoczną się w październiku (przedtem w szkołach i przedszkolach trwają badania mowy), terminy będą ustalane z rodzicami telefonicznie. 
Do 5 września do poradni wpłynęło 100 wniosków na logopedię, 35 na zajęcia terapeutyczne i 20 na inne. Wszystkie formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej poradni (www.wporadnia.pl) lub na miejscu, przy wypełnianiu wymagany jest nr PESEL dziecka.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość