W parku spora wycinka i nasadzenia

Wydarzenia

W parku spora wycinka i nasadzenia

13.09.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
86 drzew i 630 m kw. krzewów do wycięcia, 50 drzew, 1.762 krzewy i 5,5 tys. m kw. bylin i roślin do posadzenia – to założenia pierwszego etapu rewaloryzacji wyszkowskiego parku. Gmina szuka wykonawcy zadania. 
Z uwagi na bardzo dużą powierzchnię, gmina podzieliła rewaloryzację na osiem etapów, właśnie przystępuje do pierwszego. Obejmuje wycinkę 86 drzew i 630 m kw. krzewów – zgodnie z dokumentacją projektową i decyzjami administracyjnymi.
W postępowaniu przetargowym urząd miejski określił też zakres cięć pielęgnacyjno-sanitarnych 122 drzew wskazanych w dokumentacji. Chodzi m.in. o usunięcie chorych i nadłamanych konarów, zwisających nad ciągami pieszymi, skrócenie lub usunięcie konarów zaatakowanych przez szkodniki, krzyżujących się ze sobą pędów. Przewidziane są również cięcia pielęgnacyjne, formujące – przycięcie gałęzi w celu uzyskania optymalnego rozwoju koron, najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron, usunięcie odrostów drzew. W każdym przypadku wykonawca musi zabezpieczyć na drzewach miejsca po cięciach (rany) odpowiednim preparatem. W przypadku drzew iglastych mowa jest o podkrzesywaniu dolnych gałęzi.
Rewaloryzacja parku to także nasadzenia, zgodnie z projektem układu roślinności w parku: przygotowanie podłoża o powierzchni 6.622 m kw., nasadzenie 50 drzew, 1.762 szt. krzewów i 5.559 m kw. bylin i roślin runa parkowego. Wykonawca będzie pielęgnował roślinność w ciągu pięcioletniego okresu gwarancyjnego.
Wszystkie prace w parku prowadzone będą pod nadzorem autora projektu. Na oferty w przetargu gmina czeka do 15 września. Ponieważ wyszkowski park jako zabytek znajduje się pod szczególną ochroną, wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonania prac na terenach objętych ochroną konserwatorską.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom