UFG OC - jakie dane na temat polis gromadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Wydarzenia

UFG OC - jakie dane na temat polis gromadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

28.06.2019
autor: materiał zewnętrzny
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to baza, która gromadzi informacje o ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski. Do bazy mają wgląd m.in. policjanci, Straż Graniczna czy Urząd Celny. Jak wygląda procedura sprawdzenia danych kierowcy w UFG?

UFG - baza OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która gromadzi informacje dotyczące ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. Co ważne, dane dotyczą tylko obowiązkowych polis. Cechą charakterystyczną działalności UFG jest fakt, że dysponuje on specjalnym systemem, który wykrywa przerwy w ciągłości ubezpieczenia. System ten nosi nazwę “Wirtualny policjant”. Dzięki niemu bez gruntownej kontroli drogowej przedstawiciele władzy dowiedzą się o braku ubezpieczenia kierowcy.

Zadaniem UFG jest nie tylko gromadzenie niezbędnych danych kierowców. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zarządza także budżetem, który powstaje ze składek kierowców płacących OC. Jaka wartość zakupionej przez nas polisy trafia do UFG? 0,7 proc. kosztów ubezpieczenia. Pieniądze te nie są jednak wykorzystane przez fundusz na potrzeby własne. Ze zgromadzonych środków finansowych wypłacane są odszkodowania np. wtedy, gdy szkód dokonała osoba bez aktualnego OC lub sprawca zdarzenia jest nieznany.

Co ważne, jeśli jesteśmy poszkodowanymi i wiemy, że sprawca sytuacji nie miał ważnego OC dla pojazdu, nie zgłaszamy sprawy bezpośrednio do UFG. Naszym zadaniem jest poinformowanie o zajściu naszą ubezpieczalnię. To ona dopełni wstępnych formalności. Następnie sprawa zostanie przekazana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Procedura sprawdzenia OC przez UFG

Nie tylko dobrze jest wiedzieć, do kogo trafiają pieniądze ze składek OC. Dobrze jest również posiadać informacje na temat procedury sprawdzania naszych danych zawartych w systemie UFG. Jak wygląda sprawdzenie OC przez UFG?

Pierwszą czynnością jest sprawdzenie pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Uzyskane z systemu informacje pozwolą określić, czy samochód nie został wcześniej wyrejestrowany. Kolejnym krokiem jest wysłanie zapytań do różnych ubezpieczalni w celu potwierdzenia, czy samochód rzeczywiście nie jest w danym okresie ubezpieczony.

Bardzo ważne jest zapytanie samego właściciela pojazdu o ważność polisy OC. W tym celu wysyła się do niego zapytanie lub kontaktuje z nim telefonicznie. Jeśli nie potwierdzi, że zbył wcześniej pojazd, należy interweniować. Właścicielowi pojazdu bez ważnego OC wysyła się wezwanie do zapłaty.

Kto może sprawdzić stan OC w Narodowym Funduszu Gwarancyjnym?

Choć baza Narodowego Funduszu Gwarancyjnego wydaje się być dostępna dla każdego, w rzeczywistości tak nie jest. Tylko nieliczne jednostki mogą sprawdzić zawarte w niej informacje. Nie jest jednak powiedziane, że może to zrobić wyłącznie policja podczas rutynowej kontroli na drodze. Wgląd w informacje znajdujące się w NFG dotyczące OC mają:

  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
  • Straż Graniczna;
  • Urząd Celny;
  • Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego;
  • Inspekcja Transportu Drogowego;
  • Inspekcja Ochrony Środowiska.

Jeśli posiadamy polisę OC i zostaliśmy omyłkowo wezwani do zapłaty, musimy udowodnić naszą niewinność. Na okazanie dokumentu, który potwierdzi ważność ubezpieczenia samochodowego mamy 30 dni.

UFG - kary za brak polisy

Polisą ubezpieczeniową powinien zostać objęty każdy samochód. Nie ma znaczenia, czy został kupiony na raty z pożyczką dostępną np. w https://autokapital.pl/, czy też nabyliśmy go za gotówkę. Brak ważnego ubezpieczenia grozi wysoką karą grzywny.

Jeśli podczas kontroli drogowej nie okażemy polisy OC, policjant wyśle do UFG zapytanie o ważność naszego ubezpieczenia. Gdy okaże się, że nasz samochód ma aktualne OC, dostaniemy tylko mandat (50 zł za brak dokumentów). Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w momencie, kiedy okaże się, że nie wykupiliśmy w ogóle OC.

Od 2018 roku obowiązują następujące kary:

  • dla samochodów osobowych: 800 zł za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni, 2 000 zł za brak ubezpieczenia od 4 do 14 dni oraz 4 000 zł za brak ważnej polisy powyżej dwóch tygodni;
  • dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów: 1 200 zł za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni, 3 000 zł za brak polisy od 4 do 14 dni oraz 6 000 za brak ubezpieczenia powyżej 14 dni.

Posiadacze motocykli oraz pozostałych pojazdów, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zapłacą najmniej. Za zwłokę w opłacie OC do 3 dni naliczony zostanie mandat w wysokości 130 zł. Przerwa w polisie od 4 do 14 dni kosztować nas będzie 340 zł. 670 zł zapłacimy, gdy przekroczymy termin 14 dni.

Bez względu na to, które ubezpieczenie musimy zapłacić, warto pamiętać o tym obowiązku. Unikniemy wtedy nie tylko wstydu podczas kontroli drogowej, ale przede wszystkim kary finansowej.

 

Wielka Polska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość