Trudniejsze warunki wymagają trudnych decyzji

Wydarzenia

Trudniejsze warunki wymagają trudnych decyzji

30.11.-0001
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. Elżbieta Szczuka
Nasze zdolności kredytowe, zdolność do zaciągania nowych zobowiązań zaczyna się zbliżać do granicy, jak w większości samorządów – radnych przestrzegał skarbnik Gminy Wyszków Dariusz Korczakowski, gdy przyjmowali budżet na 2020 r. i prognozę finansową na lata 2020 – 2028.
 
Dochody gminy w 2020 r., uwzględniające m.in. podwyżki podatków lokalnych, planowane są na poziomie 194 mln 266 tys. zł, wydatki 197 mln 894 tys. zł. Trzeba pamiętać, że te kwoty uwzględniają środki na program 500 plus, a w przypadku gminy Wyszków to 42 mln 519 tys. zł!
Ogromną pozycję w gminnym budżecie stanowi oświata – 66 mln 654 tys. zł, przy otrzymywanej z budżetu państwa subwencji oświatowej w wysokości 33 mln 906 tys. zł. A to oznacza, że połowę wydatków oświatowych samorząd pokryje z własnego budżetu.
Inne niektóre wydatki gminy Wyszków:
administracja publiczna – 12 mln 984 tys. zł, w tym rada miejska – 520 tys. zł, urząd miejski – 10 mln 510 tys. zł
ochotnicze straże pożarne – 443 tys. zł
gospodarka odpadami komunalnymi – 11 mln zł
sprzątanie gminy – 800 tys. zł, utrzymanie zieleni – 805 tys. zł
oświetlenie – 2 mln 476 tys. zł
dotacja dla WOK „Hutnik” – 1 mln 200 tys. zł, dla Biblioteki Miejskiej – 1 mln 300 tys. zł, dla WOSiR – 1 mln 883 tys. zł
 
Inwestycje
Na inwestycje gmina zamierza wydać 15 mln 307 tys. zł. Ponad połowę wydatków pochłonie budowa ul. Matejki (9 mln zł). Przetarg wygrał Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot z Warszawy, prace już trwają. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października przyszłego roku.
300 tys. zł zaplanowano na chodniki w Natalinie i na os. Ogródki. W załączniku inwestycyjnym jest też m.in. budowa ul. Jasnej na os. Latoszek (500 tys. zł) i ul. Kochanowskiego w Lucynowie Dużym (210 tys. zł).
Gmina od dłuższego czasu nosi się z zamiarem wprowadzania powierzchniowego utrwalenie dróg. W przyszłorocznym budżecie zapisano na ten cel 300 tys. zł.
2 mln 200 tys. zł to kwota na budowę sali gimnastycznej w Leszczydole Starym (dotacja 600 tys. zł). Planowane są również dalsze prace w parku miejskim.
Z niewielką kwotą, 30 tys. zł, wpisano wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wymiana 4 tys. lamp to koszt ponad 8 mln zł. – Planujemy ruszyć z początkiem roku, może w 2020 r. uda się projekt zrealizować – na sesji rady miejskiej mówił skarbnik gminy Dariusz Korczakowski. – Wymiana oświetlenia poprawi komfort i obniży nam koszty. Na tę chwilę jest pomysł, żeby to robić w partnerstwie publiczno-prywatnym. Partner wyłoży pieniądze, a my z oszczędności spłacimy.
 
To sygnał ostrzegawczy
W przyszłym roku gmina zamierza zaciągnąć 8 mln 860 tys. zł kredytu. Jeśli zaciągnie całą kwotę, na koniec 2020 r. zadłużenie będzie wynosiło 36 mln 700 tys. zł. – Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca nam uwagę, że zbliżamy się z zobowiązaniami do wskaźników. To sygnał ostrzegawczy – na sesji rady miejskiej podkreślił skarbnik Dariusz Korczakowski.
Opiniując przyszłoroczny budżet i wieloletnią prognozę finansową, RIO „zwraca uwagę na ryzyko naruszenia art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bo mimo iż wielkości przedstawione w załączniku Nr 1 są zgodne z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2020 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem, to jednak w wyszczególnionych poniżej latach spłaty długu różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej 1% i wynosi odpowiednio:
rok 2022 - 0,1%
rok 2023 - 0,6%.
- Nasze zdolności kredytowe, zdolność do zaciągania nowych zobowiązań zaczyna się zbliżać do granicy, jak w większości samorządów – dodał skarbnik gminy Wyszków. – W roku 2020 będziemy chcieli poświęcić na różne oszczędności, nie tylko w oświacie. Będziemy szukali oszczędności w porozumieniu z dyrektorami naszych jednostek. Jeśli to będzie możliwe, nie będziemy zaciągać całego zaplanowanego kredytu. Stąd walka o każdy grosz. Każde 50 tys. zł się liczy, żeby zdolność kredytowa gminy była jak największa. Za 2 lata będą kolejne środki unijne, musimy się przygotować na kolejne projekty do realizacji.
Dariusz Korczakowski przypomniał, że w trakcie rozpatrywania są dwa złożone przez gminę wnioski o dofinansowanie, w tym na przebudowę ul. Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz-Komornickiego do ul. Sikorskiego. Szansa na pozyskanie środków jest duża, a to będzie oznaczało, że gmina będzie musiała wyłożyć środki na wkład własny.
- Myślimy też o budowie kanalizacji przy ul. Świętojańskiej, o ile możliwości nam pozwolą – dodał skarbnik. 
Do sytuacji finansowej gminy odniósł się również burmistrz Grzegorz Nowosielski: - Trudności finansowe dotyczą generalnie samorządów w całej Polsce. Trudniejsze warunki wymagają trudnych decyzji. Nie przewidujemy na przyszły rok tak dużego wsparcia innych instytucji i służb, jak do tej pory. Różne dyskusje były na temat wsparcia inwestycji powiatowych. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo korzystne jest w tej chwili dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 70% w przypadku gminy, 80% - powiatu. W powiecie sytuacja finansowa jest dużo gorsza niż w gminie, powiat tych 20% nie jest w stanie zapewnić, a przygotował koncepcję przebudowy ul. Daszyńskiego. Na jakimś etapie będziemy rekomendować państwu dofinansowanie tych 10/%. Większego dofinansowania już nie będzie.
Za budżetem w przedstawionym kształcie zagłosowało 17 radnych, dwóch było przeciwnych, dwoje wstrzymało się od głosu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość