Traktujemy to jak relikwię (foto)

Wydarzenia

Traktujemy to jak relikwię (foto)

26.04.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Uczniowie klasy mundurowej Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” nieśli jedną z trumien podczas pochówku polskich żołnierzy, których szczątki odnaleziono w Andrzejewie. Znajdowała się na niej biało – czerwona flaga i czapka rogatywka, które prezes stowarzyszenia „Wizna” 25 kwietnia, na pamiątkę, przekazał szkole.
Na ludzkie szczątki w Andrzejewie natrafiono podczas prowadzonych przez stowarzyszenie „Wizna” badań miejsc ostatnich walk 18 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 r. Jak się okazało, była to zbiorowa mogiła polskich żołnierzy poległych w okolicach Zambrowa w czasie wojny z bolszewikami, w sierpniu 1920 r., ochotników z 201 Pułku Piechoty. Ponowny pochówek żołnierzy odbył się 16 marca, spoczęli wśród swoich kolegów na cmentarzu w Szumowie. Podczas uroczystości jedną z trumien nieśli uczniowie klasy mundurowej CEZiU „Kopernik”. Znajdowała się na niej biało – czerwona flaga i czapka rogatywka, którą 25 kwietnia prezes stowarzyszenia „Wizna” Dariusz Szymanowski przekazał młodzieży. – Traktujemy to jak relikwię – zapewnili uczniowie.
- Zobowiązujemy się do zachowania pamięci o młodych bohaterach, za wolność gotowych oddać życie. Dziś oddajemy im hołd – podczas uroczystości w szkole dodała dyr. Grażyna Kalinowska.
W Andrzejewie natrafiono na szczątki 10 żołnierzy. – Byli w waszym wieku, mieli 17 – 20 lat – do uczniów zwrócił się Dariusz Szymanowski. – Chcieliśmy, żeby trumny nieśli ich rówieśnicy, w jakiś sposób związani z wojskiem.
Ten szczególny udział uczniów „Kopernika” w pochówku żołnierzy, to – jak podkreślił prezes „Wizny” – nie był przypadek. W Archiwum Państwowym natrafił na meldunki, z których wynikało do Wyszkowa przewieziono część rannych w bitwie w okolicach Zambrowa. – 201 Pułk Piechoty był w Wyszkowie – podkreślił Dariusz Szymanowski. – Bardzo się cieszę, że wzięliście udział w tej uroczystości.
Świadkiem przekazania flagi i rogatywki był m.in. wicestarosta Adam Mróz. – Jesteśmy w gronie osób, które z godnością noszą mundur żołnierza polskiego – zwrócił się do uczniów z klas mundurowych. – Jako powiat traktujemy edukację szerzej, widzimy edukację patriotyczną, historyczną i obywatelską. Realizujemy ją m.in. ze stowarzyszeniem „Wizna”. Dziękujemy uczniom, że zawsze jesteście gotowi na wezwanie, że godnie reprezentujecie powiat i swoją szkołę.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane