Szkolenia menadżerskie

Wydarzenia

Szkolenia menadżerskie

04.10.2018
autor: Red.
Dziś menedżer nie jest już tylko osobą zajmującą się wyłącznie zarządzaniem. Zmiany, zarówno społeczne jak i gospodarcze sprawiły, że zakres kompetencji na tym stanowisku, uległ znacznemu rozszerzeniu i od jego umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych zależą efekty osiągane nie tylko przez niego ale przez cały zespół. Ważne aby menedżer potrafił rozpoznać talent i go docenił, aby miał dobry kontakt z ludźmi i potrafił zbudować dobrze funkcjonujący zespół.

Szkolenia menedżerskie

Ponieważ osoby na stanowiskach menedżerskich posiadają na ogół rozległą wiedzę merytoryczną czy wręcz ekspercką to sprawiają wrażenie, że nie potrzebują szkoleń ani kursów. Nic bardziej mylnego, ponieważ kto się nie rozwija ten stoi w miejscu. Dobrym pomysłem jest rozwijanie kompetencji miękkich oraz przywódczych.


Na rynku dostępnych jest wiele interesujących szkoleń jak na przykład: Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników, Menedżer jako skuteczny lider zespołu, Przywództwo. Elastyczność i konsekwencja, Budowanie współpracy i kierowanie zespołem; wszystkie one dotyczą budowania relacji z pracownikami, zwiększania ich efektywności oraz kierowania ich pracą a także diagnozowania indywidualnych potrzeb i wartości, które motywują poszczególnych ludzi.


Bardzo istotne są też szkolenia i warsztaty z umiejętności komunikacji w zespole oraz rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów obejmują one często również: zasady skutecznej komunikacji w organizacji, współdziałanie i wymiana a skuteczna komunikacja, dynamika wymiany informacyjnej, informowanie i feedback, rozmowa jako element zarządzania, mapa ogólnej orientacji i mapa komunikacji, analiza sieci komunikacyjnej w zespole i w organizacji, umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej strony.


Dostępnych jest też wiele szkoleń dotyczących osoby samego menedżer jak akademia dobrego mówcy czy sztuka prowadzenia spotkań biznesowych. Jak mawiał Robert B. Dilts: " Przywództwo w organizacji to złożona zdolność, którą można rozwijać i której można się uczyć. Przywództwo w organizacji realizuje się w dwóch wymiarach: społecznym i indywidualnym." Widać wiec wyraźnie jak ważne dla osoby menedżera jest budowanie swojej pozycji i zaufania do własnej osoby.


Bardzo popularne są obecnie również szkolenia coachingowe. Dobry menedżer osiąga wyniki w swojej pracy dzięki kontaktowi z ludźmi, to on kształtuje cele, priorytety i metody pracy, postawy oraz sposób myślenia współpracowników. Z tego powodu dobrze gdy lider zna i potrafi wykorzystywać techniki coachingowe.

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom