Stoją u początku drogi (foto)

Wydarzenia

Stoją u początku drogi (foto)

24.10.2016
autor: Ewa Elward
Ponad trzydzieścioro uczniów dwóch pierwszych klas 20 października złożyło ślubowanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie. – Mam nadzieję, że z nostalgią sobie przypomnicie czas spędzony w murach naszej szkoły – zwrócił się do nich dyr. Wiesław Pasek. 
Wśród gości byli m.in. przewodnicząca rady miejskiej Elżbieta Piórkowska, przewodniczący komisji oświaty i spraw społecznych (i wieloletni dyrektor tej szkoł) Jan Hryniewicz, przewodnicząca rady rodziców Danuta Rogalska, ks. Karol Skrodzki. Wychowawczyniami pierwszaków są Anna Groszkiewicz i Wioletta Runo.  
– Staniecie się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego – do najmłodszych uczniów zwrócił się dyr. Wiesław Pasek. – Złożycie ślubowanie, mam nadzieję, że jego treść będzie wam towarzyszyć i będziecie ją solidnie wypełniać przez cały okres nauki w naszej szkole.
– To pierwszy stopień schodów edukacyjnych, wiele przed wami – dodał. – Mam nadzieję, że z nostalgią sobie przypomnicie czas pobytu w murach naszej szkoły i stwierdzicie, że nie był to czas stracony.   .
Dyrektor zapewnił, że pierwszaki mogą liczyć na pomoc wszystkich nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów. Dziękował rodzicom za zaufanie, prosił o współpracę.
Do dzieci w imieniu władz miasta zwrócił się Jan Hryniewicz. Podkreślił znaczenie sztandaru i ślubowania. Wspomniał, że burmistrz Grzegorz Nowosielski, absolwent „dwójki”, dotąd pamięta swoje ślubowanie i pasowanie na ucznia.
Po części artystycznej pierwszaki złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, a dyrektor szkoły pasował ich na uczniów. Ten ważny w życiu każdego ucznia moment będzie przypominać im wspólne zdjęcie.
fot. Ewa Elward, SP2
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom