Rezygnacje, odwołania, powołania (foto)

Wydarzenia

Rezygnacje, odwołania, powołania (foto)

17.12.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Większość czasu na ostatniej sesji Rady Powiatu w Wyszkowie zajęły zmiany w składach powołanych niecałe 2 tygodnie wcześniej komisji. Zmiany nastąpiły także w zarządzie powiatu i w kierownictwie rady – miejscami zamieniły się Ewa Bartosiewicz i Teresa Czajkowska.
Obrady zaczęły się przyjemnym akcentem – przewodniczący rady Waldemar Sobczak, który dzień wcześniej obchodził imieniny, tuż przed rozpoczęciem sesji otrzymał z rąk wiceprzewodniczącej rady kwiaty i życzenia.
 
Rezygnacje
Spośród 16 podjętych uchwał 6 dotyczyło rezygnacji lub odwołań z funkcji. I tak z funkcji członka komisji rewizyjnej odwołana została Agnieszka Ołdak – rezygnację złożyła z powodu kolizji formalnej już na poprzedniej sesji, 30 listopada – jako wiceprzewodnicząca rady nie może być członkiem komisji rewizyjnej. 
3 grudnia rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu złożyła Ewa Bartosiewicz. Z powodów osobistych, jak uzasadniała, ale i prawnych – Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne dotyczy m.in. członków zarządów powiatów, a radna prowadzi Kancelarię Adwokacką. Również 3 grudnia rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącej rady powiatu złożyła Teresa Czajkowska. 10 grudnia rezygnacje złożyli:  Katarzyna Wysocka – z funkcji członka komisji skarg, wniosków i petycji, Paweł Deluga – z funkcji członka komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa, Bogusław Frąckiewicz – z członkostwa w komisji edukacji, kultury i sportu. Uzasadnień nie podano. Wszystkie rezygnacje zostały przyjęte.
 
Wybory, uzupełnienia
- Wskazane jest uzupełnienie składu zarządu powiatu – stwierdził starosta Jerzy Żukowski.
Na wakujące miejsce zaproponował Teresę Czajkowską. Dodajmy, że Teresa Czajkowska jest kierownikiem sekcji rehabilitacji społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, która jest jednostką organizacyjną Powiatu Wyszkowskiego. W tajnym głosowaniu (13 za, 4 przeciw) została wybrana na członka Zarządu Powiatu Wyszkowskiego. 
Kolejne 6 uchwał dotyczyło wyborów. Nową wiceprzewodniczącą rady została Ewa Bartosiewicz (13:4), która weszła też w skład komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa. Do komisji skarg, wniosków i petycji (uzupełnienie składu) wybrano Marzenę Dyl i Piotra Wykowskiego. Piotr Wykowski wszedł jeszcze do komisji rewizyjnej oraz edukacji, kultury i sportu. Do komisji zdrowia i pomocy społecznej radni wybrali Bogusława Frąckiewicza i Renatę Rębałę. 
 
Ponownie w komisji bezpieczeństwa i porządku
Do dziewięcioosobowej komisji bezpieczeństwa i porządku, powołanej zarządzeniem starosty z lutego 2017 r., dwie osoby deleguje Rada Powiatu. 
- Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym, członkostwo radnego delegowanego do tej komisji ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu – przypomniał Stanisław Dymek, kierownik referatu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w starostwie. – W związku z zakończeniem kadencji 2014-2018 zasadne jest podjęcie przez nową radę uchwały w sprawie delegowania do komisji bezpieczeństwa i porządku na trwającą kadencję komisji 2017-2019.
Poprzednia rada delegowała do komisji bezpieczeństwa i porządku radnych Waldemara Sobczaka i Adama Mroza. 
- Te osoby nadal pozostały radnymi, dlatego proszę radę o delegowanie do komisji Waldemara Sobczaka – zgłosił kandydaturę starosta Jerzy Żukowski. Katarzyna Wysocka zaproponowała Adama Mroza. Radni jednomyślnie delegowali obydwu radnych do tej komisji.
Karolina Puchalska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość