Rewitalizacja dworca jeszcze poczeka

Wydarzenia

Rewitalizacja dworca jeszcze poczeka

06.03.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Gmina wstrzymuje plany rewitalizacji dworca PKP - wynika z odpowiedzi na interpelację klubu radnych miejskich Masz Wybór. 
W interpelacji radni zapytali o realizację zaplanowanego przez gminę memorandum informacyjnego „Rewitalizacja terenów dworca PKP w Wyszkowie”. Memorandum informacyjne to dokument prezentujący aktualną sytuację oraz kierunki rozwoju firmy. Powinien zawierać podstawowe informacje o spółce, przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, rynku, ocenę wyników finansowych oraz informację o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa.
Radni dopytują o dialog techniczny (badanie rynku), którego realizacja przewidziana była na okres sierpień – wrzesień 2018 r., wykonanie dokumentacji przedrealizacyjnej (grudzień 2018 – styczeń 2019), postępowanie mające na celu wybór partnera prywatnego (styczeń 2019).
Dialog techniczny został ogłoszony 13 sierpnia 2018 r. i trwał przez miesiąc. Byłby to pierwszy krok do przygotowania postępowania i wyboru prywatnego partnera rewitalizacji dworca.
Podczas dialogu ankiety złożyły cztery firmy. „Po ich przeanalizowaniu podjęto decyzję o wstrzymaniu dalszej procedury” - na interpelację odpowiada burmistrz Grzegorz Nowosielski. Dalej czytamy i bardzo staramy się zrozumieć: - „Podyktowane to było odpowiedziami, jakich udzielili uczestnicy dialogu technicznego, na podstawie których, pomimo że można uznać, że projekt po doprecyzowaniu zakresu technicznego części publicznej może wzbudzać zainteresowanie inwestorów, w chwili obecnej należy przyjąć, iż przedsięwzięcie zrealizowane zostałoby w formule dostarczenia infrastruktury celu publicznego w ramach opłaty za dostępność."
Burmistrz odpowiada również: "Mając na uwadze powyższe, zgodnie ze wskazaniami potencjalnych oferentów, analizowane są możliwości zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru tak, by potencjalne inwestycje były jak najbardziej opłacalne ekonomicznie i w największym stopniu wykorzystywały potencjał wskazanego obszaru."
Dodajmy, że w planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym przez radę miejską niedawno, bo w 2017 r., teren przeznaczony jest pod usługi i parkingi.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną