Rekrutacje do przedszkoli i podstawówek

Wydarzenia

Rekrutacje do przedszkoli i podstawówek

05.02.2018
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Szkoły podstawowe rozpoczęły nabór uczniów na rok szkolny 2018/2019. 1 marca rozpocznie się natomiast rekrutacja do przedszkoli. Regulamin do pobrania poniżej.
Nabór do podstawówek będzie odbywał się na tych samych zasadach, co rok wcześniej. W Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 4, zgodnie z obwodami tych szkół powstaną po trzy oddziały klas I. W Jedynce i Dwójce, ze względu na warunki lokalowe, nie będzie natomiast zerówek. Powstaną za to w Czwórce.
Czwórka
Nabór do Szkoły Podstawowej nr 4 prowadzony będzie zgodnie z ubiegłorocznym założeniem: do klas I, klasy IV i klasy VII. Będzie możliwość przeniesienia dziecka także do klasy V i klasy VIII (obecnie istniejących w Czwórce klas IV i VII). Jeśli będzie wola co najmniej 24 rodziców, gmina deklaruje także możliwość utworzenia klasy VI. Z tej możliwości mogą skorzystać rodzice uczniów SP1 i SP2.
Terminy rekrutacji do klas pierwszych określane są bezpośrednio przez poszczególne szkoły, rekrutacja ta musi zakończyć się jednak do 15 marca. 
Przedszkola
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyszków rozpocznie się 1 marca i, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się poprzez system elektroniczny, dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl. 
Harmonogram naboru:
rejestracja kandydatów: 1 – 23 marca
publikacja wyników i potwierdzanie woli: 6 – 12 kwietnia
rekrutacja uzupełniająca: 9 maja – 31 sierpnia
Organizowana przez gminę rekrutacja prowadzona będzie do: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola Integracyjnego nr 4, Przedszkola nr 7, Przedszkola nr 9 oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 3, nr 4 i nr 5 oraz przedszkoli niepublicznych „Przyjaciele Kubusia” i Przedszkola Nasze Bambino nr 2, działających na takich samych zasadach jak publiczne. Zgłoszenie kandydatury dziecka będzie możliwe także do niektórych przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Wyszków. W zakładce OFERTA zamieszczone zostaną propozycje odnośnie zajęć dodatkowych i inne szczegółowe informacje o danym przedszkolu. 
W rekrutacji elektronicznej nie biorą udziału oddziały przedszkolne w szkołach na terenach wiejskich. Tu kandydaturę dziecka należy zgłosić w formie papierowej bezpośrednio w szkole (druki dostępne w sekretariatach szkół).
Do pobrania: Regulamin_rekrutacji_przedszkolnej
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom