Radni przyjrzeli się inwestycjom (foto)

Wydarzenia

Radni przyjrzeli się inwestycjom (foto)

21.08.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.), fot. urząd miejski
Radni z komisji finansów i gospodarki odwiedzili najważniejsze inwestycje drogowe w mieście. Dużych uwag nie mają, choć w niektórych przypadkach istnieje zagrożenie, że terminy zakończenia prac nie zostaną dotrzymane. Plany firm budowlanych psują ulewne deszcze oraz roboty dodatkowe, które wychodzą w trakcie inwestycji. 
Komisja finansów i gospodarki w składzie: Jan Abramczyk, Danuta Kukwa, Stanisław Nasiadka, Wojciech Rojek, Lucyna Sosnowska i Sławomir Wróbel inwestycje objechała 16 sierpnia. Towarzyszyli jej radny Czesław Lach oraz z wydziału inwestycji Urszula Fijałkowska (naczelnik) i Barbara Prus. Przyjrzeli się inwestycjom pod kątem zaawansowania i jakości robót, wysłuchali uwag wykonawców. Pojechali też w miejsca planowanych inwestycji.
 
Rozbudowa ulicy 3 Maja
Przypomnijmy, że inwestycja prowadzona jest na odcinku od ul. Kościuszki do Pałacowej. Radni ocenili, że inwestycja prowadzona jest poprawnie, ale istnieje możliwość, że nie zostanie zakończona w terminie (29 września). Związane jest to z robotami dodatkowymi, które wynikły w trakcie inwestycji (wydłużenie odcinka kanalizacji deszczowej, zmiana rozwiązania odprowadzenia wód opadowych na terenie kolejowym) oraz ulewami wymuszającymi przerwy w pracach.
Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Maz, wartość umowy - 6.315.377 zł brutto.
 
Przebudowa ul. Meliorantów
Zgodnie z umową inwestycja powinna być zakończona do 20 sierpnia, jednak i w tym przypadku termin może zostać przekroczony. Wykonawca – firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic – zapewnił radnych, że prace zostaną wykonane do 1 wrześni, tak by rodzice bez problemów dowozić dzieci do nowo wybudowanego przedszkola.
Wartość umowy - 2.234.544 zł plus przebudowa wodociągu wykonywana przez PWiK – 122.136 zł.
 
Przebudowa ul. Dobrej Wróżki w Rybienku Nowym
Inwestycja zakończona, trwają prace porządkowe przed odbiorem. Droga została zbudowana zgodnie z projektem, natomiast komisja zawnioskowała o wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych za skrzyżowaniami z ulicami nieutwardzonymi.
Wykonawca: firma MARGOT z Warszawy, wartość umowy - 747.058 zł.
 
Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa etap III i IV
Rozebrano budynki magazynowe przy ul. Sikorskiego, kolidujące z budowaną obwodnicą. Trwają prace związane z przebudową i sieci teletechnicznych, energetycznych, ciepłowniczych oraz budową kanalizacji deszczowej. Wygląda na to, że w infrastrukturze podziemnej na terenie kolejowym panuje spory bałagan. Wykonawca zgłosił radnym, że napotyka szereg niezinwentaryzowanych czynnych i nieczynnych kabli energetycznych, teletechnicznych i SRK. Problemy na bieżąco wyjaśnia z nadzorem autorskim i inwestorskim.
Radni uczulili przedstawicieli wykonawcy – spółki PORR z siedzibą w Warszawie - że termin zakończenia robót musi być dotrzymany w związku z koniecznością rozliczenia dofinansowania, które otrzymała gmina Wyszków. Przewidziany w umowie termin zakończenia inwestycji to 16 sierpnia 2018 r. Wartość umowy - 24.960.707 zł.
 
Rozbudowa ul. Bohaterów Armii Krajowej, etap I
W tym przypadku ani radni, ani wykonawca (firma „Drogowiec” Macieja i Wacława Wojtaszków z Rybienka Nowego) nie widzą zagrożenia dla dotrzymania terminu zakończenia prac, który upływa 19 września. 
Wartość umowy: 891.192 zł.
Karolina Puchalska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość