Rada przyjęła rezygnację wiceprzewodniczącego

Wydarzenia

Rada przyjęła rezygnację wiceprzewodniczącego

30.04.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Radni miejscy na sesji w dniu 26 kwietnia przyjęli rezygnację radnego Piotra Turka z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Powodem rezygnacji była zmiana planów inwestycyjnych na marcowej sesji Rady Miejskiej  w Wyszkowie.
Oświadczenie o rezygnacji Piotr Turek złożył przewodniczącej Elżbiecie Piórkowskiej 9 kwietnia. Powodem rezygnacji była różnica zdań między prezentowaną przez niego wizją gospodarowania środkami publicznymi a decyzjami podejmowanymi przez Radę Miejską w Wyszkowie. W szczególności chodziło o 6 mln zł przeznaczonych przez radę w tym roku na wykonanie w całości (wcześniej mówiło się o etapowaniu tych prac) placu Miejskiego.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada powinna przyjąć tę rezygnację w ciągu miesiąca.
- Według mnie i wielu radnych nie do końca jest to prawdziwe – ocenił radny Jan Abramczyk. - Bo o ile nie zgadzał się pan radny Turek z naszymi budżetami, inwestycjami, powinien wcześniej podjąć taką decyzję, a do tej pory, o ile pamiętam, wszystkie 4 budżety były przez radnego głosowane „Za”, a przy absolutorium dla burmistrza głosował zawsze „Tak”, czyli uważał, że to, co robiliśmy w ciągu tych lat było zasadne. Nie zawsze zgadzamy się z tym, co jest zapisane, ale dla dobra wspólnego dogadujemy się i realizujemy te inwestycje w kolejności najbardziej zasadnej. To uzasadnienie nie przemawia ani do mnie, ani do większości radnych, z którymi rozmawiałem, ani do wyborców. 
Odpowiedział mu Piotr Turek: - Zawarłem wszystko w oświadczeniu. Ja nie napisałem, że nie zgadzam się ze wszystkim. Tylko ten budżet, który był głosowany w całości, nie zakładał realizacji całego placu Miejskiego, tylko w etapach. A jednak 6 mln zł to istotna kwota w budżecie i ja mam zdecydowanie inne zdanie i inne informacje od mieszkańców-wyborców.
Za przyjęciem rezygnacji radnego Piotra Turka z funkcji wiceprzewodniczącego rady głosowało 17 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Zainteresowany nie wziął udziału w głosowaniu.
Zgodnie ze statutem Gminy Wyszków rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i od 1 do 2 wiceprzewodniczących. Obecnie wiceprzewodnicząca jest Danuta Kukwa.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane