Przepiliśmy 44 miliony złotych

Wydarzenia

Przepiliśmy 44 miliony złotych

07.02.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
44.078.763,45 zł wydaliśmy w ubiegłym roku na alkohol. To kwota ogromna, o prawie 2,5 mln zł większa niż rok wcześniej. Kupując piwo w wyszkowskich sklepach, zostawiliśmy ponad 20 mln zł, wódkę – ponad 20 mln zł, wino – „zaledwie” 3,8 mln zł.
W 2017 r. alkohol na terenie gminy Wyszków sprzedawany był w 122 punktach: 90 sklepach i 32 punktach gastronomicznych. Te liczby od lat utrzymują się na podobnym poziomie. W ubiegłym roku rada miejska zwiększyła limit sprzedaży alkoholu powyżej 4,5% do 80 punktów. Limit nie jest w całości wykorzystany, wolne są 4 miejsca. Od lat natomiast niewykorzystany jest limit w gastronomii. Sprzedaż piwa nie jest limitowana.
To właśnie sprzedaż piwa i alkoholu do 4,5% przyniosła stanowiła prawie połowę dochodu, wartość sprzedanego towaru opiewa na 20.047.119 zł. Sporo więcej niż w latach poprzednich wydaliśmy na wódkę – 20.190.464 zł (dla porównania w 2016 r. – 18.435.970 zł). Zdecydowanie najrzadziej kupujemy wino, wartość sprzedaży w 2017 r. wyniosła 3.841.179 zł.
W sumie na alkohol klienci wyszkowskich sklepów wydali 44. 078.763 zł. Gdybyśmy kwotę wydaną na alkohol podzielili przez liczbę pełnoletnich mieszkańców gminy, czyli ok. 30.700 osób, okazałoby się, że średniorocznie jedna osoba na alkohol wydaje ok. 1.435 zł. Pod uwagę należy wziąć jednak, że w gminie mamy wielu działkowiczów, którzy spędzają tu nawet kilka miesięcy w roku.
Na podstawie wartości sprzedanego alkoholu gmina wylicza koncesję na rok następny. Szacuje, że z tego tytułu do gminnej kasy w tym roku wpłynie 930 tys. zł. Oczywiście najwięcej płacą duże, sieciowe sklepy. Cała kwota pozostaje do dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pokrywa m.in. działalność Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki.
Wartość sprzedaży alkoholu w latach poprzednich:
2016 r. - 41.611.589 zł
2015 r. - 42.333.426 zł
2014 r. - 41.107.149 zł
2013 r. – 38.968.184 zł
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, już w sklepach i kioskach.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom