Powiat kończy inwestycje. Od przyszłego roku nowa siedziba wydziału komunikacji (foto)

Wydarzenia

Powiat kończy inwestycje. Od przyszłego roku nowa siedziba wydziału komunikacji (foto)

24.09.2019
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.), fot. Powiat Wyszkowski
W tym roku na inwestycje powiat planuje wydać ponad 32 mln zł. Na ukończeniu są m.in. kolejne etapy przebudowy drogi Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka i przygotowanie nowej siedziby wydziału komunikacji, w której samochody będziemy rejestrować w pierwszej połowie przyszłego roku. Na ten rok planowana jest też dokumentacja modernizacji ul. Daszyńskiego.
 
Plan inwestycyjny na rok 2019 zakłada realizację 16 zadań o łącznej wartości ponad 32 mln zł, z czego udział powiatu to niemal 9 mln 372 tys. zł. Prawie 4 mln zł to środki pozyskane z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych, wkład Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 3 mln zł. Ponad 7 mln 353 tys. zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 7 mln 372 tys. zł to wkład gmin z terenu powiatu wyszkowskiego. Największy poniesie Gmina Somianka - ponad 2 mln 461 tys. zł; Gmina Wyszków do powiatowych inwestycji dołoży prawie 1 mln 700 tys. zł, Gmina Długosiodło - prawie 1 mln 274 tys. zł, Brańszczyk - 1 mln 326 tys. zł, a Gmina Rząśnik - ponad 617 tys. zł. Do puli środków na inwestycje 500 tys. zł wniosło Nadleśnictwo Wyszków (przebudowa odcinka drogi Leszczydół-Nowiny - Porządzie).
Największą realizowaną w 2019 r. inwestycją jest budowa III i IV etapu drogi powiatowej Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka wartości niemal 12 mln zł. Inwestycja polega na modernizacji drogi, na którą składa się poszerzenie jezdni do 6m, budowa chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie odwodnienia powierzchniowego, a także kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wykonane zostanie również utwardzenie poboczy i likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi i energetycznymi. Inwestycja jest w trakcie realizacji, termin zakończenia prac został przedłużony do końca 2019 r.
Kolejne inwestycje drogowe: droga w Kamieńczyku i odcinek drogi Leszczydół Nowiny-Porządzie. W ramach inwestycji poszerzono jezdnię do 6 metrów, utwardzono pobocza i odtworzono przydrożne rowy. Podobnych prac modernizacyjnych dokonano na 2-kilometrowym odcinku drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku. Oprócz poszerzenia jezdni poprawiono jej odwodnienie i przebudowano przylegające do niej chodniki.
W gminach Brańszczyk i Długosiodło z początkiem maja 2019 r. zakończono inwestycję polegającą na przebudowie dróg powiatowych na odcinku Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty, rozbudowie skrzyżowania w Starym Bosewie, poszerzeniu jezdni, budowie 3 mostów, przebudowie chodników, poprawie odwodnienia i wykonaniu nowej organizacji ruchu.
Przy drodze powiatowej w Drogoszewie pojawił się nowy chodnik o długości 343 metrów. 100 tys. zł. na realizację tej inwestycji przeznaczyła Gmina Wyszków. Wkrótce zakończy się budowa chodnika przy drodze powiatowej w Leszczydole-Pustkach.
W Popowie Kościelnym powstało Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa. W 2019 ukończono prace remontowe budynku, w którym mieści się siedziba instytucji. Rok wcześniej w pobliżu budynku pojawił się nowy chodnik. Projekt uzyskał dofinansowanie w wys. 300 tys. zł. Całkowita wartość projektu - 567 tys. zł.
Ku końcowi mają się prace inwestycyjne w nowej siedzibie wydziału komunikacji. W budynku przy ul. Świętojańskiej (obok CEZiU „Kopernik”) znajdzie się przestronna sala obsługi i parking dla klientów. Projekt zapewni znacznie więcej miejsca, co usprawni obsługę klientów i stworzy więcej przestrzeni dla pracowników urzędu. Obecnie wydział komunikacji zajmuje tylko 4 pomieszczenia w siedzibie przy al. Róż 2. W nowej siedzibie znajdzie się też wydziałowe archiwum i serwerownia. Wyposażenie budynku musi być zgodne z wymogami dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (odpowiednie drzwi i okna, zabezpieczenie sieci informatycznych, urządzeń sieciowych i pomieszczeń). Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 mln zł. Termin otwarcia nowej siedziny wydziału przedłuża się. Prawa jazdy i nowe dowody rejestracyjne mieszkańcy powiatu w nowej lokalizacji odbiorą w pierwszej połowie przyszłego roku.
W fazie wykonania dokumentacji projektowej znajdują się obecnie inwestycje związane z przebudową dróg powiatowych: w Ślubowie, Leszczydół Stary - Leszczydół-Działki i Poręba Średnia - Udrzynek. W budżecie zabezpieczono również środki na przygotowanie projektów przebudowy drogi Rybno - Gulczewo.
Wiele osób czeka na modernizację ul. Daszyńskiego w Wyszkowie i przebudowę przyległych do niej skrzyżowań. W 2019 r. przewidziano fundusze na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Powiatu znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przyznano 80% dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 62 do Wielęcina. Pomoc finansowa wyniesie 2.628708 zł, całość realizacji zadania zamknie się w kwocie 3.285.886 zł.
W 2014 powiat zrealizował inwestycje drogowe o łącznej wartości 7 mln 600 tys. zł, w 2015 - 8 mln 700 tys. zł, w 2016 r. - nieco ponad 6 mln zł, w 2017 r. - niemal 2 mln zł, w 2018 r. - prawie 8,5 miliona. Plan inwestycyjny na 2019 r. zakłada budowę i przebudowę dróg o łącznej długości nad 24 km i wartości ponad 29 mln zł oraz chodników o łącznej długości 1.308 m i wartości niemal 512 tys. zł. Część inwestycji została zaplanowana i rozpoczęta w ubiegłym roku.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom