Ponad 500 pożarów

Wydarzenia

Ponad 500 pożarów

27.02.2020
autor: Elżbieta Szczuka
W ubiegłym roku zwiększyła się liczba pożarów. Zginęła jedna osoba, pięć zostało rannych. W tym roku do pożaru traw strażacy po raz pierwszy wyjechali już 19 lutego! A i w lasach, jak na tę porę roku, też jest dosyć sucho.
 
Informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wyszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 r. przedstawił 26 lutego na sesji Rady Powiatu komendant powiatowy PSP mł. bryg. Marek Krzyżański. 
W 2019 r. strażacy wyjeżdżali do różnych zdarzeń 1075 razy (spadek o 4,4% w stosunku do roku poprzedniego), w tym do pożarów 501 razy – wzrost o 17%, do miejscowych zagrożeń (np. komunikacyjne, budowlane, medyczne, skutki silnych wiatrów, opadów deszczu) 478 razy – spadek o 18%, fałszywych alarmów było 96 – spadek o 16%.
W wyniku pożarów w 2019 r. zginęła 1 osoba, 5 zostało rannych. Najwięcej pożarów powstało na terenie gmin Wyszków (264, ale też ta gmina ma najwięcej mieszkańców.) i Zabrodzie (83). W podziale wg grup obiektów najwięcej pożarów odnotowano w rolnictwie – 171 i w grupie innych obiektów (trawy, nieużytkowe powierzchnie rolne, śmietniki) – 155. Do pożarów lasów strażacy wyjeżdżali 63 razy, do pożarów w obiektach mieszkalnych – 69. Liczba pożarów w dużym stopniu zależna jest od warunków pogodowych; w 2019 r. najwięcej pożarów było w kwietniu, co ma związek z wypalaniem traw. W tym roku do pożaru traw strażacy po raz pierwszy wyjechali już 19 lutego! A i w lasach, jak na tę porę roku, też jest dosyć sucho.
Jeśli idzie o 96 fałszywych alarmów (w tym 60 z gminy Wyszków), to tylko 2 oceniono jako złośliwe, fałszywych alarmów w dobrej wierze było 85, a z instalacji wykrywczej (np. czujki dymu) 9.
Na wysokim poziomie pozostaje liczba miejscowych zagrożeń. Najmniej powstało ich na terenie gm. Rząśnik – 26. Najwięcej na terenie gminy Wyszków – 243, i gminy Brańszczyk – 84. Składają się na to głównie działania związane z infrastrukturą drogową - przez teren tych dwóch gmin przebiegają drogi rangi krajowej lub wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu drogowego. W miejscowych zagrożeniach na terenie powiatu wyszkowskiego zginęło 13 osób, a 172 osoby zostały ranne.
 
Udział jednostek OSP
Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonuje 31 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z tego 24 są wyposażone w pojazdy pożarnicze, a 9 z nich (Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Kamieńczyk, Zabrodzie, Popowo Kościelne, Rybno, Lucynów Duży, Somianka) jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. System KSRG opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, a jego głównym celem jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP). 
Największy udział w działaniach ratowniczych i p-poż. mają jednostki OSP: z KSRG - Lucynów Duży (119), Zabrodzie (114), Brańszczyk (74) i Długosiodło (73), spoza KSRG – Gulczewo (30), Słopsk (25), Jaszczułty (23) i Poręba (21). 
Od 2007 r. jednostki OSP zaczęły pozyskiwać nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. To min. dzięki możliwości pozyskiwania pieniędzy z różnych źródeł. Wiele przedsięwzięć jest dofinansowanych przez Komendanta Głównego PSP, Zarząd Główny Związku OSP RP, WFOŚiGW, NFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przede wszystkim strażakom pomagają jednak samorządy lokalne.
 
Organizacja i działania KP PSP
Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie jest komendą IV kategorii. System operacyjnego zabezpieczenia powiatu opiera się na strukturach PSP, którą stanowi Komenda Powiatowa wraz z Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą i jednostkami OSP.
W strukturze organizacyjnej na 2019 r. ustalono 54 etaty strażackie oraz 1 etat cywilny. W JRG i na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego w systemie zmianowym służbę pełni 43 strażaków (na zmianie musi być min. 9 strażaków wyjeżdżających na akcje oraz kierownik zmiany). W minionym roku jeden strażak (były już komendant Marek Krasowski) został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w KM PSP w Warszawie oraz do Komendy Miejskiej PSP w Radomiu na stanowisko Komendanta Miejskiego.
W 2019 r. KP PSP kupiła samochód do ratownictwa technicznego, wyposażony w specjalistyczny sprzęt m.in. kamerę termowizyjną LEADER TIC 4.1, aparaty powietrzne SCOTT, defibrylator Zoll AED Plus + AED ćwiczebny i platformę ratowniczą. Pozyskała tez środki na zakup 9 szt. ubrań specjalnych.
W ramach swojej działalności Komenda prowadzi szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące dla druhów z OSP, a wynika przede wszystkim z konieczności podnoszenia poziomu jakości prowadzonych działań ratowniczych. Obecnie nacisk kładziony jest na ratownictwo techniczne, szczególnie podczas zdarzeń na drogach i na ratownictwo medyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Coraz częściej strażacy mają problemy z zabezpieczeniem medycznym przy wypadkach.
Do zadań KP PSP należy też prowadzenie prac kontrolno-rozpoznawczych. W minionym roku przeprowadzono 61 czynności kontrolno-rozpoznawczych, w tym 58 kontrole podstawowe i 4 kontrole sprawdzające a także 15 obiorów obiektów. W wyniku kontroli, w celu usunięcia nieprawidłowości, wydano 30 decyzji administracyjnych.
 
Pytania
Radny Adam Mróz spytał o system łączności, który miał być rozbudowywany. 
- Ta łączność jest potrzebna – przyznał komendant Krzyżański. - Mamy dziś 3 nadajniki: jeden na maszcie przy komendzie powiatowej, pozostałe są w Długosiodle i Somiance. Nie pokrywają one w całości terenu, ale na tyle wówczas udało się pozyskać środki. 
W planie na 2020 r. przewidziano rozbudowę systemu łączności: zakup i umiejscowienie 2 dodatkowych nadajników, jeden w gm. Zabrodzie, drugi między Rząśnikiem i Długosiodłem. Pokryłoby to teren prawie w stu procentach. Koszt jednego nadajnika to 20 - 25 tys. zł.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną