Ponad 200 tys. złotych na profilaktykę

Wydarzenia

Ponad 200 tys. złotych na profilaktykę

04.01.2018
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Ponad 200 tys. zł otrzymają organizacje na działania profilaktyczne. Gmina rozstrzygnęła właśnie konkursy dla organizacji pozarządowych:
Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, oddział powiatowy – 26 tys. zł
Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego metodą streetworking:
Fundacja nad Bugiem – 57 tys. zł
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 7.610 zł
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom – 12 tys. zł
UKS Jedynka - 8.940 zł
Wyszkowski Teatr Tańca - 16.250 zł
Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń” - 9.105 zł
Fundacja Cyryla i Metodego - 6.100 zł
KS Camper Wyszków - 9.300 zł
Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 6.100 zł
TOR Tradycja – Oświata – Rozwój, Gulczewo - 7.090 zł
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna - 8.860 zł
Chorągiew Mazowiecka ZHP – 20 tys. zł
Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin:
Stowarzyszenie – klub integracji społecznej SALUS – 9 tys. zł
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom