Piotr Turek dotrzymuje słowa (foto)

Wydarzenia

Piotr Turek dotrzymuje słowa (foto)

06.09.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
… to hasło wyborcze Piotra Turka, kandydata na burmistrza Polskiego Stronnictwa Ludowego. A to tylko niektóre jego deklaracje: nowa kładka przez Bug, obniżenie opłaty za odbiór śmieci, przeglądy stomatologiczne w szkołach, miejsce na pikniki rodzinne w parku miejskim. Swój program wyborczy przedstawił w środę 5 września.
W konferencji wzięli udział kandydaci PSL do rady miejskiej: Krzysztof Rogowski, Joanna Zaremba-Kot i Monika Kaczmarska. Spotkanie poświęcone było jednak programowi wyborczemu kandydata na burmistrza (a także do rady miejskiej) Piotra Turka. Jego hasło wyborcze brzmi: „Piotr Turek dotrzymuje słowa”.
- Burmistrz powinien być urzędnikiem, menadżerem, uczciwym człowiekiem i sprawiedliwym gospodarzem – podkreślił Piotr Turek, zaznaczając jednocześnie, że ma inną wizję zarządzania gminą niż obecny burmistrz. - Obecna władza skupia się na innych rzeczach, ma inne priorytety.
- Zwiększenie wpływu mieszkańców na zarządzanie miastem i gminą, częstsze spotkania z mieszkańcami osiedli, wsi, sołtysami - wyliczał. - Informacje od tych ludzi są potrzebne w odpowiednim zarządzaniu miastem.
Przedstawiając swój program wyborczy, Piotr Turek zaczął od wpływu mieszkańców na planowane przez samorząd inwestycje. Planuje wprowadzenie funduszy osiedlowych (na wzór funduszu sołeckiego) i budżetu obywatelskiego, na który rocznie gmina przeznaczałby 2% swojego budżetu. - Mieszkańcy będą wybierali inwestycje, głosowali co roku na jedną – wyjaśnił.
- Droga czy chodnik nie mają poglądów politycznych – podkreślił, kładąc nacisk na analizę składanych przez mieszkańców wniosków do budżetu. - Nie mogą być pomijane, bo albo nie ma tam radnego, albo jest z opcji przeciwnej burmistrzowi, albo na tym terenie jest za mało głosów do wzięcia. Przykładem jest budowa wodociągu w Ślubowie. Zawsze wniosek był pomijany. W XXI wieku nie ma zwodociągowanych wszystkich miejscowości, a budowany jest pl. Miejski za 6 mln zł. Dodajmy do tego nabycie gruntów za kilka milionów złotych. Ten plac trzeba zagospodarować, ale niekoniecznie taką kwotą i w tym momencie. Nowe inwestycje powinny być planowane w oparciu o zgłoszenia ze strony mieszkańców.
Piotr Turek odniósł się również do błędów podczas inwestycji: - Nigdy nie ma winnego. A to błędny plan, a to błędna inwentaryzacja. Musimy z tym skończyć. Poza tym każda inwestycja powinna być poprzedzona konsultacjami. Tymczasem ludzie dowiadują się, kiedy inwestycja jest już w realizacji.
Wśród inwestycji, które Piotr Turek chciałby zrealizować jest budowa kładki „z prawdziwego zdarzenia” przez Bug, łączącej Rybienko Leśne i Wyszków, w miejscu dawnego mostu pontonowego. - Łączyłaby szlaki rowerowe, przybliżyłaby do Wyszkowa Deskurów, Rybienko, Latoszek – argumentuje.
Kandydat chciałby również zbudować amfiteatr w parku miejskim (przy górce) i odkryty basen. - Sprawdza się w licznych samorządach. Ten rok pokazał, że nie zawsze rzeka może być wykorzystana – dodał.
Piotr Turek zwrócił również uwagę na równomierne planowanie inwestycji w ciągu kadencji: - Są robione tak, że będą otwierane 2 miesiące przed wyborami. W efekcie mamy korki, podniesienie kosztów inwestycji, brak wykonawców. Pan burmistrz chwali się inwestycjami. W przyszłym roku trzeba będzie to wszystko spłacać i już tylu inwestycji nie będzie.
 
„Ożywienie” rzeki i komunikacji
Kolejny punkt programu wyborczego, to wykorzystanie naturalnych walorów gminy. Piotr Turek zapowiedział aktualizację istniejących i wytyczenie nowych szlaków pieszych i rowerowych. - Tym powinien zająć się wydział promocji, a nie promocją burmistrza – dodał.
W jego programie jest również wytyczenie w parku miejskim miejsca na pikniki rodzinne, budowa samoobsługowych stacji naprawy rowerów, budowa przystani kajakowych i wytyczenie szlaków kajakowych, wsparcie budowy infrastruktury rekreacyjnej, ściślejsza współpraca z nadleśnictwem, organizacjami harcerskimi i społecznymi, powołanie klubu wioślarskiego przy WOSiR.
Kandydat chciałby się również porozumieć z sąsiednimi gminami w kwestii uruchomienia tramwaju wodnego, który połączyłby Brańszczyk z Zegrzem. – Chciałbym, żeby nasza rzeka odżyła – dodał. Stąd również inicjatywa wypromowania cyklicznej imprezy o zasięgu krajowym z wykorzystaniem rzeki.
Piotr Turek przedstawił również pomysł na „ożywienie” komunikacji miejskiej: - Obserwujemy puste busy, a gmina to utrzymuje i dopłaca. Komunikacja powinna więc być bezpłatna. Lepiej dopłacać do pełnych autobusów niż mają wozić powietrze. Zdecydowanie zmniejszą się korki, więcej będzie wolnych miejsc parkingowych.
- Będę dążył do szybkiego połączenia kolejowego Wyszków - Warszawa ze wsparciem finansowym gminy – zadeklarował również kandydat. - Mnóstwo ludzi jeździ do pracy do Warszawy. Trzeba dać alternatywę do coraz droższych autobusów.
Zdaniem Piotra Turka, „nikt nie patrzy całościowo na ruch w mieście”: - Być może gdzieś rondo jest niepotrzebne, a gdzieś potrzebny jest prawoskręt.
Jest również zwolennikiem ściślejszej współpracy z powiatem w kwestii dróg i chodników: - Mieszkańcy nie muszą wiedzieć, czy droga jest gminna, czy powiatowa. Naszym zadaniem jest, żeby burmistrz ze starostą umiał się dogadać.
Mówił również o konieczności przeglądu infrastruktury i dostosowaniu jej do potrzeb niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi, audytu ścieżek rowerowych pod kątem ich oznakowania, doświetlenia przejść dla pieszych, wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe
Piotr Turek jest również zwolennikiem zatrudnienia gminnego urbanisty, który będzie odpowiedzialny za opiniowanie planów. - Nie ma centrum, nie ma ładu przestrzennego. Trzeba powiedzieć stop, dopasować się poniekąd do tego, co istnieje, ale żeby nie było gorzej niż jest - argumentował. - Ktoś nabywa nieruchomość, powstaje blok wielorodzinny bez możliwości wyjazdu. Najpierw trzeba stworzyć infrastrukturę.
 
Oświata
Piotr Turek chciałby wprowadzić również zmiany w oświacie. Opowiada się m.in. za ponownym uruchomieniem kuchni w niektórych szkołach, ponownym zatrudnieniem woźnych, większą ofertą zajęć pozalekcyjnych i wprowadzeniem okresowych przeglądów stomatologicznych wszystkich uczniów szkół podstawowych. – Oświata jest obszarem, gdzie nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat pieniędzy - podkreślił.
- Koszty sprzątania szkół przez firmę zewnętrzną wcale nie są małe – zauważył Krzysztof Rogowski.
- Do oświaty dopłacaliśmy, dopłacamy i będziemy dopłacać – dodał Piotr Turek.
Uważa, że powinno się lepiej wykorzystywać powierzchnię w niektórych szkołach. - Niektóre świecą pustkami, co podnosi ich koszty - mówił. - Z drugiej strony gmina wykupuje miejsca w prywatnych przedszkolach. Chciałbym zwiększyć atrakcyjność SP4, zwiększyć zainteresowanie tą szkołą.
W kwestii polityki finansowej gminy, Piotr Turek chce zmienić zasady naliczania opłat za wywóz śmieci: - Przede wszystkim obniżyć. Poza tym jeśli w gospodarstwie jest 10 osób, nie znaczy, że opłata powinna wynosić razy 10. Powinno się również uwzględnić kartę dużej rodziny.
- Transparentny system ulg podatkowych – mówił dalej kandydat. - Nie może być najmniejszej wątpliwości, dlaczego dany przedsiębiorca, mieszkaniec dostał ulgę.
Piotr Turek zmieniłby również zasady podziału środków przyznawanych organizacjom pozarządowym i ogłaszania konkursów na stanowiska w samorządowych instytucjach. – Powinny być bardziej przejrzyste i dostępne. Nie mogą być publikowane tylko na stronie gminy, ale też w prasie i na portalach, żeby każdy mieszkaniec miał możliwość skorzystania – uważa.
Uelastyczniłby również godziny funkcjonowania urzędu: - Część ludzi pracuje do 16.00, więc problemem jest załatwienie czegoś w urzędzie. Chciałbym zresztą, żeby przestało funkcjonować pojęcie załatwianie spraw w urzędzie, żeby ludzie, którzy wychodzą z urzędu, mówili, że pracownicy poświecili im uwagę, że ich sprawa będzie rozpatrzona pozytywnie. Nie trzeba się będzie umawiać ze mną telefonicznie. Jeśli tylko będę, wysłucham każdego.
- Moim celem jest obniżenie kosztów życia mieszkańców, przy zrównoważonym rozwoju – dodał. – Chciałbym zaapelować, żeby mieszkańcy poczuli, że to wybory samorządowe, lokalne. Głosujemy na człowieka. Apeluję o udział w wyborach.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom