Pijemy mniej?

Wydarzenia

Pijemy mniej?

07.02.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
41.611.589 zł wydaliśmy w ubiegłym roku na alkohol. To kwota ogromna, ale o 1 mln zł mniejsza niż rok wcześniej… Kupując piwo w wyszkowskich sklepach, zostawiliśmy prawie 20 mln zł, wódkę – ponad 18 mln zł, wino – „zaledwie” 3 mln zł.
W 2016 r. alkohol na terenie gminy Wyszków sprzedawany był w 116 punktach: 87 sklepach i 29 punktach gastronomicznych. Te liczby od lat utrzymują się na podobnym poziomie. Określony przez radę miejską limit sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego (wino, wódka) w sklepach jest wyczerpany, niewykorzystany jest natomiast w gastronomii. Sprzedaż piwa nie jest limitowana.
To właśnie sprzedaż piwa i alkoholu do 4,5% przyniosła największy dochód, wartość sprzedanego towaru opiewa na 19.995.658 zł. Niewiele mniej, bo 18.435.970 zł wydaliśmy na alkohol powyżej 18%. Zdecydowanie najrzadziej kupujemy wino, wartość sprzedaży w 2016 r. wyniosła 3.179.961 zł.
W sumie na alkohol klienci wyszkowskich sklepów wydali więc 41.611.589 zł. Gdybyśmy kwotę wydaną na alkohol podzielili przez liczbę pełnoletnich mieszkańców gminy, czyli ok. 30.700 osób, okazałoby się, że średniorocznie jedna osoba na alkohol wydaje ok. 1.355 zł. Pod uwagę należy wziąć jednak, że w gminie mamy wielu działkowiczów, którzy spędzają tu nawet kilka miesięcy w roku.
Na podstawie wartości sprzedanego alkoholu, gmina wylicza koncesję na rok następny. Szacuje, że z tego tytułu do gminnej kasy w tym roku wpłynie 900 tys. zł. Oczywiście najwięcej płacą duże, sieciowe supermarkety, nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Cała kwota pozostaje do dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pokrywa m.in. działalność Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki.
Wartość sprzedanego alkoholu w latach poprzednich:
2015 r. - 42.333.426 zł
2014 r. - 41.107.149 zł
2013 r. - 38.968.184 zł
 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom