O wsparciu osób z niepełnosprawnościami

Wydarzenia

O wsparciu osób z niepełnosprawnościami

10.05.2019
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Wyszkowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym świętuje w tym roku 25-lecie. Jednym z elementów obchodów będzie konferencja „System wsparcia osób z niepełnosprawnościami - dobre praktyki”, która odbędzie się we wtorek 28 maja o godz. 10 w auli wyszkowskiej filii Wyższej Szkoły im. P. Włodkowica.
 
W programie:
- Wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich)
- Samostanowienie i rzecznictwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (prezes PSONI)
- Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną - perspektywa sefl-adwokatów
- kierunki rozwoju systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce (przedstawiciele pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, PFRON)
- Kompleksowy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie doświadczeń PSONI
Konferencji będzie towarzyszyła wystawa prac uczestników WTZ i PŚDS.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom